Publicat: 12 Aprilie, 2019 - 10:20

Având în vedere numărul mare de persoane care practică pescuitul atât în fluviul Dunărea, cât şi în Marea Neagră, în zona de competenţă a Gărzii de Coastă, vă informăm asupra următoarelor aspecte de natură legislativă:

În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului, cu nr. 54/76 ianuarie 2019 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2019, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie - 9 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice:

- în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv;

- în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie - 9 iunie, inclusiv;

- în Complexul Razim-Sinoe şi în lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv.

De asemenea, se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în Fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie - 30 mai inclusiv.

În apele Mării Negre se interzic:
- Reţinerea, deţinerea şi comercializarea rechinului în perioada 15 martie - 15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;

În afara acestor perioade sunt permise reţinerea şi comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuit accidental;

- Reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada anului;

- Pescuitul sturionilor tot timpul anului cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

- Pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile în perioada 15 aprilie - 15 mai inclusiv;

- Pescuitul delfinilor tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă.

Perioada de prohibiţie a calcanului este 15 aprilie - 15 iunie inclusiv.

Reamintim că pescuitul sportiv efectuat cu undiţa sau lanseta în scop de agrement sau performanţă este o activitate individuală şi necomercială, iar practicarea acestei activităţi se face în baza permisului de pescuit recreativ sportiv nominal, eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, valabil pentru anul 2019.

Permisul de pescuit este un document cu regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil, care se poate viza în mod gratuit la sediile structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, după depunerea unei cereri şi a copiilor după cartea de identitate, permisul de pescuit şi chitanţa eliberată de asociaţia de pescari pentru activitatea de pescuit. De asemenea, pe site-ul instituţiei, www.politiadefrontiera.ro, la secţiunea Contact / Formulare se găseşte formularul on-line pentru obţinerea avizului de pescuit în apele de frontieră.

Pentru a putea desfăşura activităţi de pescuit sportiv şi a nu încălca prevederile legale este necesară deţinerea permisului eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) şi avizul structurii teritorială a Gărzii de Coastă în a cărei competenţă se desfăşoară activitatea. Pentru zona Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este necesar avizul obţinut de la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

De asemenea, persoanele care doresc să desfăşoare activităţi de pescuit în apele de frontieră trebuie să mai ştie că sunt supuse controlului lucrătorilor Poliţiei de Frontieră Române, iar conform legii, activitatea se desfăşoară numai în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul şefului Serviciilor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră.

Facem precizarea că lipsa avizului şefului structurii teritoriale a Poliţiei de Frontieră pe aceste permise constituie contravenţie şi este supus sancţionării conform prevederilor legale.

De asemenea, pescuitul recreativ sportiv efectuat fără permis constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale.