5 iulie 2022

Perioada încrierilor pentru o subvenţie de până la 25.000 de euro pentru a deschide o afacere se prelungeste

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Perioada de înscriere pentru o subvenţie de până la 25.000 de euro (115.000 de lei), pentru a deschide o afacere nouă, a persoanele care locuiesc în zona Amurgului şi doresc să dezvolte o afacere proprie cu ajutorul unui proiect al Primăriei Sectorului 5 finanţat prin fonduri europene a fost prelungită până în data de 9 noiembrie ora 23:59.

Subvenţiile vor fi acordate în baza planurilor de afaceri înscrise în perioada anunţată, ca urmare a implementării proiectului – Regenerare Urbană Amurgului Cod SMIS 128464, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman POCU/483/4/1.

Planurile de afaceri trebuie înscrise pe platforma proiectului, la adresa: https://rua.sector5.ro/ . Acestea vor fi evaluate de către o Comisie, pe baza unor criterii obiective, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu în care fiecare solicitant va fi invitat să-şi susţină ideea de afaceri.

Pentru subvenţia acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înfiinţate trebuie să funcţioneze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului şi să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 7 luni după implementarea proiectului.

Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcţionarii afacerii, inclusiv obligaţia menţinerii locului de muncă ocupat.

Pentru a putea primi subvenţia, persoanele solicitante trebuie să îndeplinească cumulativ, printre altele, următoarele condiţii:

– Solicitantul trebuie să depună un plan de afaceri în cadrul sesiunii de concurs de planuri de afaceri;
– Solicitantul trebuie să declare că doreşte să facă parte din proiect sau face parte din proiect;
– Solicitantul trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani şi să locuiască/domicilieze în zona Amurgului (aria: Şos. Alexandriei, Şos. Bucureşti-Măgurele, Intr. Bătăşani, Str. Sântana, Şos. Sălaj, Str. Amurgului);
– Solicitantul trebuie să fie o persoană aflată în risc de deprivare materială, sau să trăiască într-o gospodărie cu o intensitate redusă a muncii.

Informaţiile complete privind condiţiile pentru înscrierea planurilor de afaceri în concurs şi documentele necesare, pot fi găsite pe pagina de internet a proiectului: https://www.rua.sector5.ro secţiunea: Metodologie privind derularea concursurilor de planuri de afaceri (Ghid-sesiunea 3). Întrebările referitoare la modalitatea de înscriere în concurs, pot fi adresate la adresa de mail: rua@romactiv.ro, telefon: 0733773952.
Comunicat de presă – Primăria Sectorului 5 Bucureşti