Publicat: 1 Noiembrie, 2018 - 10:27
Share
să stabilească sumele de bani la care au dreptul pentru imobilele naționalizate

A rămas mai puțin de o lună în care persoanele care au dosare înregistrate la ANRP înainte de 20 mai 2013 pot să formuleze acțiuni în instanță!
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ar fi trebuit să soluționeze în termen de cinci ani toate dosarele pe care le avea înregistrate la data apariției Legii nr. 165 din 2013. Pentru că nu le-a soluționat, persoanele îndreptățite la măsuri reparatorii mai pot, până la 20 noiembrie 2018, să solicite instanței să stabilească sumele de bani la care au dreptul pentru imobilele naționalizate. 
 Dacă vor pierde termenul de 6 luni reglementat de art. 35 din Legea nr. 165/2013, foștii proprietari vor mai aștepta încă mulți ani până când ANRP va emite o decizie în dosarele lor.
La fel s-a întâmplat și la Primăria Municipiului București unde au rămas peste 20.000 de notificări nesoluționate. Această instituție, în 17 ani, a emis dispoziții doar în jumătate dintre dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10 /2001. Pentru a nu aștepta încă atât până s-ar soluționa și dosarul lor, ceilalți ar fi trebuit să cheme în judecată municipalitatea (Municipiul București prin Primarul General) până în data de 30 iunie 2017 și instanța ar fi soluționat ea notificările. Acum, pentru cererile de chemare în judecata depuse ulterior se invocă excepția tardivității, instanțele constatatând că a intervenit decăderea din dreptul de a mai solicita judecarea acestor cauze. Consecința: Primăria Municipiului București va soluționa restul de 24.142 de notificări când și dacă va mai dori să o facă! 

Astfel cum rezultă din informațiile publicate pe site-ul său, http://www4.pmb.ro/wwwt/l112jur/iapag1jur.php , în ultimele 4 luni nu prea a mai soluționat astfel de dosare: 
•    la data de 28.06.2018 dosare nesoluționate: 24.142
 
•    in octombrie 2018, dosare nesoluționate: 24.142
 
La ANRP, unde dosarul ajunge după ce trece de analiza autorităților locale, s-a reglementat un termen de 5 ani în care să fie soluționate toate dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001. Acest termen nu a fost respectat și nici nu putem estima, în ritmul în care sunt finalizate în prezent dosarele de la ANRP, că în viitorii 10 ani vor fi soluționate toate aceste dosare. Deși conducerea acestei instituții declară că analizează lunar 700 de dosare din cele constituite în temeiul Legii nr. 10 din 2001, numărul dosarelor soluționate în care se și emit decizii de compensare este mult mai mic, respectiv in medie 308 dosare/lunar. Pentru că mai sunt de soluționat 35278 dosare, în acest ritm, este nevoie de 114 luni, deci peste 9 ani!!!
Având in vedere faptul ca sunt multe persoane foarte în vârstă și care nu mai pot aștepta, singura soluție ar fi să se adreseze instanței și aceasta va stabili despăgubirile la care sunt îndreptățite. Nu este o procedură foarte rapidă, dar cel puțin valoarea despăgubirilor se calculează în mod obiectiv, nu cu diminuări exagerate cum procedează consilierii ANRP.
Unele dosare sunt analizate mai mulți ani până la emiterea unei decizii, funcționarii ANRP pretinzând că este necesar să fie completat dosarul administrativ cu diverse înscrisuri care nu au niciun fel de relevanță pentru soluționarea acestuia. Aceste înscrisuri sunt solicitate de mai multe ori, nu toate în același timp, ci în etape diferite.
Legea nr. 103 din 2016 obligă ANRP să soluționeze cu prioritate dosarele în care prin hotărâri judecătorești a fost recunoscută calitatea de persoană îndreptațită și s-a stabilit întinderea dreptului de proprietate.
Cu prețul încălcării flagrante a acestor dispoziții legale, funcționarii acestei instituții refuză să pună în aplicare această lege. Dosarele cu hotărâri judecătorești ajung să fie analizate doar ca urmare a unei cereri solicitată fără temei legal de aceștia. Chiar și în aceste condiții, dosarele analizate nu sunt trimise Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor pentru a se emite decizie de compensare, consilierii ANRP considerând că termenul de soluționare este tot de 60 de luni, ca în cazul dosarelor în care nu există hotărâri.
Această instituție face absolut orice este posibil pentru a amâna momentul plății; să fie oare o strategie a actualului guvern care nu mai are bani și pentru despăgubiri?
Pentru cei care se vor adresa instanței, în urma procesului ar putea obține un titlu executoriu și acesta va fi pus, în cele din urma, în executare. Celor care aleg să aștepte soluționarea dosarului de catre ANRP / CNCI le dorim viață lungă pentru a se bucura, totuși, de acele mult-așteptate măsuri reparatorii!

Călin Ispravnic 
Președinte APP ROMANIA
ASOCIATIA PENTRU PROPRIETATE PRIVATA