27 octombrie 2021

Peste 10.000 de cărţi funciare eliberate gratuit în judeţul Botoşani

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Noile cărţi funciare vor fi înmânate proprietarilor din 14 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din judeţul Botoşani, prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor au fost finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Botoşani.

Cele peste 10.000 cărţi funciare au fost înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a lucrărilor de cadastru sistematic finalizate la nivel de sector cadastral, în cadrul Etapei a VI de finanţare acordată de ANCPI.

Astfel unităţile administrativ teritoriale în care au fost finalizate lucrări de cadastru sistematic, la nivel de sector cadastral, din judeţul Botoşani sunt: Băluşeni, Blândeşti, Cordăreni, Darabani, Dersca, George Enescu, Mihălăşeni, Mitoc, Păltiniş, Rădăuţi Prut, Santa Mare, Suharau, Todireni, Truşeşti, Vlăsineşti.

În perioada imediat următoare OCPI Botoşani va preda cărţile funciare pentru pentru a fi înmânate proprietarilor, persoane fizice şi juridice, din comunele Băluşeni George Enescu, Păltiniş, Rădăuţi Prut, Suharau Truşeşti şi Vlăsineşti. Iar pentru celelalte UAT-uri, predarea cărţilor funciare va avea loc în luna noiembrie a acestui an.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de aproximativ 312 milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanţare poate fi bugetul local.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

Purtător de cuvânt,
Aurel Ispas, Sef Birou Inregistrare Sistematică