Publicat: 23 Octombrie, 2020 - 10:23
Share

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei a semnat 39 de noi contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, care au ca beneficiari atât unităţi administrativ-teritoriale, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii.

Proiectele, în valoare totală de 109.973.616,01 lei, au ca obiective:

* înfiinţare infrastructură preşcolară în comuna Chiajna (jud. Ilfov) - grădiniţă cu program prelungit branşamente, utilităţi, împrejmuire, amenajare
incintă şi organizare de şantier - 9.475.667,13 lei;

* extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale cartierului Ă-rkő din municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna) - 2.091.569,57 lei;

* reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din municipiul Brăila (jud. Brăila) - 4.681.242,78 lei;

* reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 (fost grup şcolar tehnic) din municipiul Alexandria (jud. Teleorman) - 3.078.893,50 lei;

* traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriţei în municipiul Bacău (jud. Bacău) - 4.925.374,47 lei;

* îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei oraşului Deta (jud. Timiş), prin crearea de noi structuri sociale - 10.719.587,62 lei;

* îmbunătăţirea calităţii vieţii prin reabilitarea şi consolidarea locuinţelor sociale, precum şi realizarea pistelor de biciclete - acces la proprietate şi acces auto la locuinţele sociale în oraşul Deta (jud. Timiş) - 5.551.850,71 lei;

* modernizare EM PRIME CONSTRUCT SRL, prin achiziţia unei instalaţii mobile de producere mixturi asfaltice - 7.068.950,83 lei;

* diversificarea şi dezvoltarea activităţii turistice a societăţii BRASROM SRL, prin inovare - 1.337.465,99 lei;

* crearea unei unităţi de producţie pentru inox acoperit prin PVD în cadrul BEST UTIL CONSTRUCT SRL - 7.948.498,70 lei;

* creşterea competitivităţii economice la SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL - 6.340.781,72 lei;

* creşterea capacităţii de producţie în cadrul EDOFIER SRL, prin achiziţia de utilaje şi echipamente - 586.146,84 lei;

* dotarea SC Road Energy Construct SRL cu utilaje performante pentru construcţii - 1.412.985,18 lei;

* diversificarea şi modernizarea activităţii societăţii ECOZONE PROTECT SOLUTIONS A & D SRL, prin achiziţia unor echipamente performante - 826.594,12 lei;

* modernizarea fluxului de producţie a mobilei în cadrul societăţii MOBIERA SRL - 1.216.794,59 lei;

* achiziţie utilaje pentru construcţii în cadrul RDD CONS SRL - 552.771,17 lei;

* construcţii de calitate executate prin dotarea firmei CASSA BEN SRL - 1.475.757 lei;

* dezvoltarea societăţii DIVERS ECO TECH SRL, prin achiziţia de echipamente specifice - 319.901,74 lei;

* îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderii INGSTROY CONSTRUCT SRL, prin achiziţionare de utilaje - 1.466.341,80 lei;

* creşterea competitivităţii MALU SERV SRL, prin achiziţionarea unui centru de prelucrare CNC performant - 1.415.645,08 lei;

* dezvoltarea SC DOMAR SRL, prin achiziţia de utilaje - 577.299,39 lei;

* diversificarea activităţii SC RUSARTIS SRL, prin înfiinţarea unei unităţi de producţie - 1.346.571,87 lei;

* construire pensiune turistică P+M în cadrul HERTIM AGROEX SRL - 1.178.323,68 lei;

* achiziţie de echipamente performante pentru fabricare saltele în cadrul FLEXI-MOB TRADING SRL - 1.408.463,12 lei;

* dotarea Mese Construct SRL cu active corporale şi necorporale - 468.860 lei;

* schimbarea destinaţiei casei de locuit şi a spaţiilor comerciale, în atelier de confecţii îmbrăcăminte de lucru, cu amenajări interioare, exterioare şi consolidare clădiri în cadrul ELITE BIO CHAMP SRL - 1.394.242,05 lei;

* creşterea competitivităţii DELPHIN YACHTS SRL, prin achiziţie de echipamente - 1.424.111,08 lei;

* construire atelier de reparaţii, racord la utilităţi, apă, canal, gaz, electricitate, amenajări exterioare, sistematizare verticale, împrejmuire cu gard în cadrul TRAFO SERVICE SRL - 1.546.229,48 lei;

* diversificarea activităţii MATRIX COUGR SRL, prin executarea lucrărilor de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide - 1.413.216,38 lei;

* construire imobil P+1, împrejmuire şi amenajări în cadrul ARROX ATELIER SRL - 1.415.904,57 lei;

* creşterea competitivităţii societăţii IDC TEAM SRL, prin achiziţia de utilaje - 915.480,03 lei;

* dezvoltarea şi diversificarea activităţii societăţii HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL, prin achiziţie de echipamente tehnologice performante şi eficiente
- 1.412.136,91 lei;

* creşterea competitivităţii firmei Dradem Cons SRL, prin diversificarea activităţii acesteia - 1.408.411,33 lei;

* extinderea capacităţii de producţie a societăţii Arsat Industrie SRL, prin achiziţia de echipamente inovative şi performante - 12.092.182,03 lei;

* achiziţie de utilaje şi echipamente la AUTO TRANS MAN SRL - 5.790.356,11 lei;

* dezvoltarea societăţii MACAO NEW COLLECTION SRL, prin achiziţia de echipamente performante - 801.664,03 lei;

* ALINA WEB EXPERT SOLUTION SRL - centru de date performant - 750.116,50 lei;

* achiziţie de echipamente pentru SC INDUSTRIAL PAINTING ACCES SRL - 914.171,09 lei;

* diversificarea activităţii la SC BY THE LAW HUB SRL, prin achiziţia de echipamente pentru producţia de mobilă - 1.223.055,82 lei.