Publicat: 19 August, 2019 - 12:10
Share

Peste 100 organizații non-profit susțin demersurile Asociației Centrul pentru Legislație Nonprofit de modificare a mecanismelor de finanțare a activităților non-profit ale Legii 350/2005, 34/1998 și O.G. 51/1998. Printre amendamentele propuse de aceștia se regăsesc finanțare multi-anuală, ghid unic de aplicare și detalierea grilei de evaluare. 

“Legea granturilor” a fost propusă spre dezbatere de către Asociația CLNR în cadrul a patru întâlniri regionale organizate la Iași, Cluj Napoca, Timișoara și București la care au participat peste 120 de reprezentanți ai organizațiilor non-profit și ai autorităților publice locale. În luna iulie, concluziile au fost discutate în cadrul primei întâlniri cu rețeaua națională de experți înființată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” finanțat prin Fondului Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, SMIS 111409. Pe baza experiențelor prealabile ale Consiliilor județene, primăriilor și a organizațiilor non-profit beneficiare au fost analizate și sugerate modificări și pentru Legea 350/2005, Legea 34/1998 și O.G. 51/1998. Asociația CLNR a depus deja o serie de amendamente pentru Legea 350/2005 pe baza unei cercetări referitoare la dimensiunea finanțărilor publice acordate și evoluția acestora în ultimii ani, precum și principalele provocări identificate în aplicarea acestor mecanisme de finanțare. 

„Viziunea reprezentanților autorităților publice este cu precădere în direcția utilizării legii care va înlocui Legea 350/2005 ca unic instrument de finanțare. Motivele țin de ușurința utilizării și familiarizarea cu o singură procedură. În schimb, organizațiile neguvernamentale susțin păstrarea status-quo-ului, argumentând că schimbarea/ abrogarea mecanismelor sectoriale de finanțare ar putea afecta volumul total al finanțărilor acordate de la bugetul de stat”, a declarat Octavian Rusu, președinte Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit. 

Principalele propuneri de modificare a mecanismelor colectate în timpul dezbaterilor regionale și a întâlnirii cu rețeaua națională de experți vizează: 
-    Creșterea nivelului finanțării publice pentru activitățile nonprofit, deoarece în prezent cuantumul acordat este foarte redus raportat la nevoile populației care ar trebui satisfăcute.
-    Reducerea cofinanțării la 2% și crearea unui fond la nivelul consiliilor județene sau locale pentru asigurarea cofinanțării proiectelor, în special pentru a veni în sprijinul organizațiilor neguvernamentale din regiuni care se confruntă cu decalaje mari de dezvoltare. 
-    Dezvoltarea unui Ghid Unic de Aplicare la nivel naţional cu consultarea Curții de Conturi. 
-    Crearea unei platforme online de depunere a proiectelor, a documentelor justificative de către solicitanți, raportare online. Alternativa poate fi un document standard electronic tipizat pentru completarea aplicației de proiect, în vederea simplificării și debirocratizării procedurii în faza de aplicație. 
-    Adoptarea unei strategii de finanțare pe 3-5 ani bazate pe o analiză de nevoi sau corelarea cu strategii existente. 
-    Publicarea datelor relevante privind finanțările acordate în format deschis de către autoritățile finanțatoare pentru a facilita cercetarea acestui proces și evaluarea sistemului public de finanțare non-profit în România.
-    Introducerea de evaluatori independenți și cu experiență în aria proiectului evaluat. 
-    Redefinirea activității generatoare de profit. Mai ales în domeniul cultural sunt ONG-uri care organizează evenimente publice pentru care încasează și taxe de participare considerate venituri economice. 
-    Detalierea grilelor de evaluare, astfel încât să existe o definire standard pentru diverse niveluri ale punctajului.
-    Corelarea valorii subvenției cu nivelul standardelor minime de cost/serviciu/ beneficiar de serviciu, actualizate cu rata inflației anuale conform INS față de ultima modificare a valorilor. În cazul serviciilor sociale fără standarde minime de cost, nivelul de subvenționare per serviciu/ beneficiar se negociază de către autoritatea locală/județeană cu furnizorii privați de servicii sociale la un cost mediu.

Raportul de evaluare a mecanismelor de finanțare publică pentru activități nonprofit poate fi consultat și descărcat aici.