Publicat: 24 Iunie, 2020 - 12:37
Share

Astăzi, 24.06.2020, au fost semnate contractele pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în modernizarea, reabilitarea şi retehnologizarea sistemelor de alimentare cu energie termică.

Astfel, 26 de contracte pentru lucrări de investiţii în sistemele de termoficare vor fi cofinanţate din bugetul MLPDA cu suma totală de 112,5 milioane lei, din care, 75,3 milioane lei este angajată pentru anul 2020.

Obiectivele Programului Termoficare constau în creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

*** La nivelul MLPDA se derulează Programul Termoficare aprobat prin OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, care se implementează în perioada 2019-2027.

Finanţarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:
a) sume din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
c) sume din bugetele locale.

Cota de cofinanţare din bugetul MLPDA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuţia de la bugetul local va fi de minimum 15%.