20 mai 2022

Peste 2 900 de absolvenţi ai clasei a VIII-a vor susţine Evaluarea Naţională, sesiunea 7 iunie – 4 iulie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vineri, 11.06.2021, s-a încheiat etapa de înscriere a elevilor absolvenţi din clasele a VIII-a pentru susţinerea examenului de Evaluare Naţională 2021. Examenul începe marţi, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Joi, 24 iunie, se desfăşoară proba scrisă la Matematică, iar vineri, 25 iulie, proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Probele pentru examenele naţionale încep la ora 9:00.

În judeţul Sibiu, se vor desfăşura în 79 de centre de examen.

Evaluarea Naţională pentru elevii din clasele a VIII-a se va desfăşura numai în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică. Se va asigura transportul elevilor din structuri în unitatea cu personalitate juridică şi din unităţi cu sub 10 elevi cu microbuz şcolar/transport autorizat, elevii fiind însoţiţi de un cadru didactic pe durata transportului.

Cele mai mari centre de examen sunt Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu (132 elevi), Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu (96 elevi) şi Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu (92 elevi), iar cele mai mici sunt Şcoala Gimnazială „Ioan Ban Dascălu” Poiana Sibiului (10 elevi), Şcoala Gimnazială Nr. 23 Sibiu şi Şcoala Gimnazială Aţel (11 elevi).

Primele rezultate vor fi comunicate marţi, 29 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen). Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Contestaţiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) şi 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut.

Rezultatele finale vor fi afişate duminică, 4 iulie.

Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale, după etapa de soluţionare a contestaţiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore (120 minute), din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare cu datele personale ale elevului (timpul necesar acesrei completări fiind de 15 minute). Elevii care doresc să corecteze o greşală taie cu o linie orizontală şi completează alături răspunsul considerat corect. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.

La solicitarea comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate mai sus în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/materiale: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). Ei nu pot avea asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice elevilor candidaţi să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Încălcarea acestor reguli menţionate anterior va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise. Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Absolvenţii învăţământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfăşurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot susţine probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Candidaţilor din categoriile enumerate mai sus care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul li se recunosc probele desfăşurate în perioada 22-25 iunie 2021.

Pentru pregătirea unităţilor de învăţământ/conexe/instituţiilor de învăţământ, conducerile acestora vor avea în vedere:

a) organizarea şi întreţinerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanţarea de minim 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului şcolar;

b) stabilirea circuitelor funcţionale;

c) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolvenţii clasei a VIII-a îşi vor putea continua studiile în învăţământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toţi elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Lista centrelor de examen pentru EN 8 2021: https://www.isjsb.ro/anca/CE%20ENVIII_2021.pdf