25 mai 2022

Peste 200 de specializări oferite de UAIC la admiterea 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a aprobat oferta de studii şi condiţiile de admitere pentru anul universitar 2022-2023. La studii de licenţă, oferta de admitere cuprinde 82 de specializări, în timp ce pentru studii de master candidaţii au la dispoziţie 123 de opţiuni.

La majoritatea facultăţilor UAIC, admiterea pentru studii de licenţă se va face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Cinci facultăţi iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat. Candidaţii la domeniul Educaţie Fizică şi Sport vor susţine o probă sportivă la alegere, care va avea o pondere de 60% în media finală de admitere.

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorităţii facultăţilor, pe baza unei medii în care examenul de licenţă va conta în proporţie de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului şi/sau a scrisorii de intenţie sau interviul va avea o pondere de 40%. În cazul Facultăţii de Drept, media examenului de licenţă va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% şi tot 25% nota obţinută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenţie şi CV.

Oferta de admitere a UAIC pentru anul 2022 include 27 de specializări în limbi străine, 6 la studii de licenţă şi 21 la studii de master. De asemenea, candidaţii români de pretutindeni au la dispoziţie şase programe la studii de licenţă şi patru programe la studii de master în cadrul Extensiunilor UAIC din Bălţi şi Chişinău, Republica Moldova.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează, în anul 2022, concurs de admitere şi la filialele din Focşani şi Botoşani.

La filiala din Focşani, oferta de studii cuprinde 5 specializări (una la studii de licenţă şi 4 la studii de master), în timp ce filiala din Botoşani oferă 3 specializări (două la studii de licenţă şi una la studii de master).

Înscrierea la toate cele 15 facultăţi ale UAIC se va putea face atât online cât şi fizic, în perioada 11-16 iulie 2022. Selecţia şi afişarea rezultatelor va avea loc între 18 şi 23 iulie 2022. Locurile rămase neocupate după sesiunea de admitere din iulie vor fi scoase la concurs în perioada 5-7 septembrie 2022. Începând cu data de 4 aprilie 2022 este disponibilă şi preînscrierea online, care oferă candidaţilor posibilitatea de a formula opţiuni privind programele de studii la care ar dori să fie admişi şi de a încărca documente doveditoare privind datele personale, studiile absolvite, rezultatele obţinute etc.

Oferta completă de studii pentru anul universitar 2022-2023, precum şi condiţiile de admitere pot fi consultate pe site-ul admitere.uaic.ro (https://admitere.uaic.ro/).