Publicat: 24 August, 2018 - 13:37
Share

Începând de luni, 3 septembrie 2018, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide noi sesiuni de primire a proiectelor de investiţii, finanţate prin intermediul a trei submăsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul naţional, dar şi pentru zona ITI Delta - Dunării (ITI-DD). 

Fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitanţilor care doresc să obţină finanţare europeană, însumează 307,3 milioane de euro, din care 4,3 milioane de euro sunt alocate investiţiilor din zona ITI Delta - Dunării.

Astfel, în intervalul 3 septembrie 2018, ora 9.00 - 31 decembrie 2018, ora 16.00, AFIR va primi cereri de finantare pentru submăsura (sM) 4.1 'Investiţii în exploataţii agricole', (componenta zootehnic pentru întreg teritoriul naţional), sM 6.2 'Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale' doar pentru zona ITI - DD şi sM 6.4 'Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole' doar pentru ITI - DD. 

În cazul submăsurii 4.1 'Investiţii în exploataţii agricole' (pentru întreg teritoriul naţional), componentele sector vegetal, ferma de familie şi fermă mică, sesiunea va începe tot în data de 3 septembrie 2018, ora 09.00, termenul limită de depunere fiind însă de 31 martie 2019, ora 16.00.

'În această perioadă, ne-am implicat la capacitate maximă pentru a pregăti toate etapele procedurale necesare deschiderii sesiunii de primire a proiectelor de investiţii în exploataţii agricole la nivel naţional şi investiţii neagricole din teritoriul ITI Delta Dunării. Avem fonduri disponibile de peste 300 de milioane de euro pentru această sesiune, una dintre cele mai mari alocări financiare de până acum, pentru a susţine dezvoltarea acestor sectoare importante. Ca element de noutate pentru această sesiune, AFIR va obţine extrasul de carte funciară aferent imobilului pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitanţii submăsurii 4.1 în Cererea de finanţare. De asemenea, solicitanţii care dispun de semnătură electronică pot depune Cererea de finanţare şi documentele anexe semnate electronic. Pentru cei care nu deţin semnătură electronică se procedează la fel ca şi până acum, dar în cazul în care vor fi selectaţi pentru finanţare, vor avea obligaţia să deţină certificatul digital calificat la momentul contractării.', a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR.

În cadrul acestei sesiuni de depunere aferentă submăsurii 4.1 sunt eligibile şi investiţiile propuse de solicitanţii care au sediul social sau amplasarea investiţiilor în teritoriul ITI Delta Dunării, cu condiţia respectării Strategiei ITI. Conform Ghidului solicitantului, Cererile de finanţare vor viza obligatoriu investiţii cu construcţii şi montaj doar în cazul sectoarelor vegetal şi zootehnic, cu excepţia fermelor de familie şi fermelor mici unde nu există această obligativitate.

Menţionăm că depunerea proiectelor se realizează on-line pe pagina oficială de internet a Agenţiei, www.afir.info, pentru toate submăsurile care se vor lansa. Totodată, toţi cei interesaţi să dezvolte investiţii în domeniul agricol şi în cel non-agricol, pot consulta Ghidul solicitantului pentru submăsurile amintite pe site-ul AFIR, la secţiunea 'Investiţii PNDR'.6

Alocarea financiară stabilită pentru sM 4.1, disponibilă în sesiunea 2018, este de 303 milioane de euro, împărţită astfel: sectorul vegetal are alocate 53 milioane de euro, cel zootehnic are 111 milioane de euro, zona montană dispune de 80 milioane de euro (vegetal şi zootehnic), iar fermele de familie şi fermele mici de 59 milioane de euro. Pragul minim de selecţie al proiectelor aferente sM4.1 este de 25 puncte. 

Alocarea bugetară, disponibilă pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în mediul rural, finanţate prin sM 6.2 ITI - DD este 1,4 milioane de euro în sesiunea din acest an. Pragul minim de selecţie al proiectelor depuse prin sM 6.2 ITI - DD este de 15 de puncte.

Pentru investiţiile finanţate prin sM 6.4 ITI -DD, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 2,9 milioane de euro. Pragul minim sub care proiectele depuse pe sM 6.4 ITI-DD nu pot fi selectate este de 15 de puncte.<

Tag-uri Institutii: