Publicat: 9 Ianuarie, 2018 - 13:33
Share

Acest proiect destinat Galeriei de artă "Rudolf Schweitzer - Cumpăna" răspunde simultan nevoii de a conserva patrimoniul cultural şi cerinţei de a-l pune în valoare pentru generaţiile următoare prin mijloace moderne, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene. 

Proiectul semnat astăzi la Piteşti are o perioadă de implementare de 44 luni si vizează impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural găzduit de Galeria de artă "Rudolf Schweitzer - Cumpăna".

Investiţia presupune restaurarea şi conservarea clădirii - monument istoric de categorie A, precum şi digitalizarea Galeriei pentru creşterea gradului de expunere.

Consiliul Judeţean Argeş şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (beneficiarii proiectului) estimează că, după finalizarea proiectului, numărul vizitatorilor va depăşi 12.000 pe an. 

Proiectul are ca beneficiari atât turiştii - care vor alege să viziteze un obiectiv reabilitat şi consolidat - cât şi locuitorii zonei şi ai întregului judeţ, pentru că rezultatele sale vor avea impact pozitiv asupra dezvoltării regiunii. 

Proiectul "Restaurarea Galeriei de artă Rudolf Schweitzer - Cumpăna - consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural" este finanţat din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Această Galerie de Artă funcţionează într-o clădire din anul 1886, construită arhitectul Ion N. Socolescu, care a adăpostit Primăria oraşului Piteşti. În prezent, galeria deţine un patrimoniu de peste 1.000 lucrări de pictură şi sculptură clasică şi contemporană, semnate de autori precum Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrascu, Nicolae Tonitza, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Francisc Sirato, Camil Ressu, Dimitrie Ghiaţă, Iosif Iser, Nicolae Dărăscu si Corneliu Baba.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Tag-uri Nume: