Publicat: 2 Iulie, 2020 - 13:16
Share

Implicată constant în reducerea abandonului şcolar timpuriu, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a reuşit, printr-o serie de proiecte socio-educaţionale, să crească substanţial gradul de interes în aria studenţilor săi de anul I faţă de studiile superioare, rata abandonului şcolar înregistrând scăderi semnificative. Un astfel de exemplu poate fi dat prin proiectul ROSE (Romania Secondary Education Project) este finanţat de - Education - World Bank Group şi implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Un fenomen tot mai des întâlnit în rândul tinerilor români este reprezentat de abandonul şcolar timpuriu (18-24 ani) care, potrivit statisticilor indică un procentaj de 16,4% pentru ţara noastră, comparativ cu o medie UE de 10,6%, în timp ce ponderea absolvenţilor de studii superioare (30-34 ani) este 24,6% pentru România, media la nivel european fiind 40,7%.

Proiectul derulat în perioada 2017-2020, în cadrul Facultăţii de Energetică - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, denumit generic-INCREASE "Creşterea Retenţiei în Studiile Universitare în cadrul Învăţământului Energetic" a implicat 22 de cadre didactice şi 521 de studenţi, dintre care 17 având calitatea de tutore-student, 504 studenţi aparţinând grupului ţintă al proiectului. Beneficiarii direcţi ai INCREASE au fost studenţii înmatriculaţi în primul an de studiu din cei trei ani de implementare, din care 301 provin din grupuri dezavantajate.

La debutul acestui amplu proiect , obiectivul general a fost acela de creştere a ratei de retenţie a studenţilor din primul an universitar la 84,5%, Facultatea de Energetică înregistrând în anul universitar 2018 - 2019 o rată de promovare după anul I de studii de licenţă de 86,7%, în timp ce pentru anul universitar 2019-2020, estimările conduc către o creştere de peste trei procente.

INCREASE a derulat activităţi ce au vizat:

* Ridicarea nivelului de cunoştinţe generale prin pregătirea suplimentară a studenţilor la discipline fundamentale precum matematică şi fizică, sau mai buna însuşire a unor limbi străine de circulaţie internaţională precum engleza şi franceza.

* Integrarea socială şi academică mai facilă a studenţilor de anul I prin activităţi de coaching, dezvoltare personală, tutorat, precum şi sesiuni de consiliere psihologică.

* Orientare în carieră prin activităţi de consiliere profesională cu prezentarea abilităţilor şi competenţe socio-profesionale specifice domeniului energetic, vizite de studiu la muzee tehnice, dar şi la obiective energetice de referinţă din România, dar şi ateliere de lucru în cadrul cărora studenţii şi-au însuşit principiile de funcţionare a instalaţiilor energetice.

În cadrul proiectului ROSE-INCREASE dedicat Facultăţii de Energetică - Universitatea POLITEHNICA Bucureşti - joi 02.07.2020 şi vineri 03.07.2020 - începând cu ora 11:00 vor avea loc, în aer liber, în Curtea interioară a Facultăţii , ultimele întâlniri cu studenţii grupului ţintă. Cu acest prilej vor fi trecute în revistă, împreună cu studenţii participanţi, activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, iar fiecărui student al grupului ţintă i se va oferi câte o tabletă electronică, în scopul susţinerii activităţilor online desfăşurate în facultate. Întâlnirea se va realiza cu grupuri mici de studenţi şi cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de pandemia COVID 19.

Este de menţionat faptul că proiecte similare se vor dezvolta sau se află în curs de derulare şi în aria altor facultăţi din cadrul UPB, conducerea Universităţii punând un accent deosebit pe scăderea accelerată a abandonului şcolar şi formarea profesională a viitorilor ingineri, superpozabilă marilor centre universitare de profil ale lumii.

DESPRE UPB

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai mare şi cea mai veche universitate tehnică din ţară şi printre cele mai prestigioase universităţi din România. Tradiţia instituţiei noastre, dezvoltat în peste 200 de ani prin efortul de institutori cel mai important naţiunii şi a generaţiilor de studenţi, nu este singurul motiv convingător. Astăzi, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, trece printr-un proces continuu de modernizare, fiind implicat într-un dialog permanent cu marile universităţi din Europa şi din întreaga lume.