Publicat: 28 Februarie, 2019 - 13:44
Share

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat Raportul de selecţie lunar aferent submăsurii 4.1 'Investiţii în exploataţii agricole', etapa lunară 1 (03.09.2018-30.09.2018), componenta ferma de familie şi ferma mică, pe pagina oficială de internet a Agenţiei, www.afir.info, la secţiunea Rapoarte şi liste.

În cadrul acestei prime etape lunare au fost depuse un număr total de 178 cereri de finanţare, dintre care au fost selectate 110 proiecte cu un punctaj între 91 şi 83 de puncte. Valoarea publică totală a proiectelor selectate se ridică la suma de 53.407.702 euro. 

'În prima etapă de selecţie, avem proiecte care sunt eligibile, dar fără finanţare ceea ce ne arată faptul că necesitatea capitalizării fermelor de familie şi a fermelor mici este mult mai mare decât alocarea pe care am avut-o în această sesiune. De asemenea, numărul proiectelor neconforme sau neeligibile s-a redus considerabil faţă de alte perioade. Depunerea unui număr atât de mare de cereri de finanţare, precum şi punctajele ridicate obţinute la selecţie, ne demonstrează faptul că am reuşit să venim în sprijinul beneficiarilor în această sesiune în care am introdus obţinerea extrasului de carte funciară de către AFIR şi depunerea cererilor de finanţare semnate electronic. Reamintim solicitanţilor care nu au deţinut semnătura electronică la depunere, în cazul în care vor fi selectaţi pentru finanţare, vor avea obligaţia să deţină certificatul digital calificat la momentul contractării.', a menţionat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR.

Alocarea financiară stabilită pentru sM 4.1, disponibilă în sesiunea 2018, a fost de 303 milioane de euro, împărţită astfel: sectorul vegetal a avut alocate 53 milioane de euro, cel zootehnic 111 milioane de euro, zona montană a dispus de 80 milioane de euro (vegetal şi zootehnic), iar fermele de familie şi fermele mici de 59 milioane de euro. Pragul minim de selecţie al proiectelor aferente sM4.1 a fost de 25 puncte. 

Precizăm faptul că fondurile alocate submăsurii 4.1 'Investiţii în exploataţii agricole' (pentru întreg teritoriul naţional), componentele sector vegetal, ferma de familie şi fermă mică au fost epuizate înainte de termenul limită, respectiv 31 martie 2019, ora 16.00.

Tag-uri Nume: