28 mai 2022

Peste 60 de produse de combatere a dăunătorilor, realizate exclusiv la Institutul de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Centrul de Producţie Feromoni al Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” (ICCRR) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) are în portofoliu peste 60 de produse pentru dăunătorii din silvicultură, pomicultură, viticultură, culturi de câmp şi depozite, 7 produse având mărci înregistrate (atraTYPŽ, atraCHALCŽ, atraDUPŽ, atraCURVŽ, atraLYMONŽ, atraVIRŽ şi atraVIRGŽ), producţia de produse feromonale fiind unică în ţară.

Beneficiarii produselor realizate de Centrul de Producţie Feromoni din cadrul UBB sunt Regia Autonomă a Pădurilor Romsilva, ocoalele silvice private, unităţile fitosanitare şi firme private din ţară şi străinătate, precum şi persoane fizice, iar detaliile legate de comercializarea produselor pot fi consultate accesând linkul http://feromoni.iccrr.institute.ubbcluj.ro/.

„Pe lângă faptul că ne poziţionează drept o instituţie orientată spre inovare, activitatea Centrului de Producţie Feromoni al Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” demonstrează încă o dată faptul că UBB îşi asumă misiunea de universitate de tip world-class în toate dimensiunile sale şi pune, prin aceasta, la dispoziţia comunităţii rezultatele cercetărilor sale. Parteneriatul constant şi constructiv între universităţi, prin componenta lor de cercetare-inovare, şi societatea civilă şi mediul de afaceri este absolut esenţial, iar UBB l-a integrat între direcţiile sale strategice majore „, afirmă prof. univ. dr. Adrian Petruşel, prorectorul UBB pentru cercetare-dezvoltare-inovare şi doctorate.

Centrul gestionează cercetarea, dezvoltarea şi producţia materialelor feromonale, fiind un nume de referinţă la nivelul spaţiului sud-estic european. Produsele feromonale autohtone, sintetizate, brevetate şi comercializate numai de către ICCRR şi-au dovedit de-a lungul anilor importanţa pe care o joacă în identificarea, monitorizarea şi avertizarea dăunătorilor, datorită specificităţii ridicate pe care acestea o au.

Identificarea şi monitorizarea dăunătorilor reprezintă etape cheie ale managementului integrat al dăunătorilor, abordarea modernă a agriculturii durabile pentru prevenirea şi combaterea pe termen lung a dăunătorilor şi a daunelor acestora prin utilizarea mai multor tehnici combinate cum ar fi folosirea cât mai redusă a pesticidelor, controlul biologic, controlul habitatelor şi utilizarea unor soiuri rezistente.
În cadrul Centrului se realizează atât activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare a produselor (prin optimizarea continuă a metodelor de sinteză a substanţelor active pentru producţie, testarea continuă de noi amestecuri feromonale pentru creşterea activităţii şi eficacităţii produselor şi pentru dăunătorii noi apăruţi, îmbunătăţirea materialelor suport pentru momelile şi dispenserii feromonali, dezvoltarea unor capcane noi, extinderea gamei de produse, ţinând cont de noii dăunători apăruţi în ţară şi de solicitările clienţilor), cât şi activităţi propriu-zise de producţie, precum:
– sinteza compuşilor feromonali la scară de laborator şi staţie pilot;
– producţia de momeli şi dispenseri feromonali;
– producţia de capcane feromonale;
– producţia de adeziv pentru capcane şi clei pentru omizi;
– creşterea dinamică a productivităţii pe baza solicitărilor clienţilor şi a evoluţiei dăunătorilor în ţară.

Specialiştii UBB spun că principalele avantaje ale produselor feromonale vizează eliberarea treptată a substanţei active; utilizarea unei cantităţi foarte mici de substanţă activă; specificitate şi selectivitate ridicată; compatibilitatea cu programele de combatere a dăunătorilor; folosirea cu succes în managementul integrat al dăunătorilor; evitarea apariţiei fenomenului de rezistenţă.