26 iunie 2022

Peste 850.000 tineri, consumatori ocazionali de droguri

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Federaţia Neguvernamentală Antidrog priveşte cu multă îngrijorare explozia fenomenului de bullying în şcoli şi apreciem că este o situaţie extrem de gravă, de asemenea, doar în ultimele 3 luni vedem o multiplicare a tentativelor de suicid în rândul adolescenţilor ceea ce ar trebui să îngijoreze atât Guvernul, ministerele, administraţia publică locală cu responsabilităţi in domeniu şi să ia măsuri urgente nu doar să se lamenteze.

Ultimul Raport al Agenţiei Naţionale Antidrog 2019, arată o prevalenţă la consumul droguri (toate tipurile) de 16.7 % în rândul tinerilor 14-35 ani, ceea ce interpretat in cifre nete reprezintă peste 850.000 tineri consumatori ocazionali de droguri. În general fenomenul de bullying, tentativele de suicid sau abandonul şcolar, dar fără a fi o regulă universal valabilă are legătură cu consumul de droguri şi alcool.

Federaţia Neguvernamentală Antidrog, încă din iunie 2020 a avertizat Guvernul României asupra inerenţei creşterii fenomenului de bullying, abandon şcolar, creşterea consumului de droguri dacă nu sunt gândite şi implementate politici publice de prevenire, informare, educaţie civică, responsabilitate în comunitate. Din păcate toate semnalele noastre au fost ignorate şi rezultatele se văd astăzi.

Agenţia Naţională Antidrog şi Ministerul Afacerilor Interne nu reuşesc din luna iulie 2020, data la care Comisia Europeană a elaborat Strategia Europeană Antidrog 2021 – 2025, să elaboreze şi să adopte Strategia Naţională Antidrog, Planul de Acţiune, Programul de Interes Naţional 2021-2025. Suntem în ianuarie 2022 şi documentele strategice încă se află prin sertarele ministerelor avizatoare. Asta este în mod real preocuparea statului faţă de tineri. Toate politicile naţionale antidrog sunt blocate tocmai de cei ce ar trebui să le elaboreze, implementeze şi să monitorizeze. În acest context societatea, mass media nu ar trebui să se mire că România are creşteri alarmante pe toate segmentele enunţate mai sus. Guvernele ce au gestionat România în perioada martie 2020 – ianuarie 2022, nu au avut ca şi preocupare posibilitatea creşterii fenomenului de bullying, abandon şcolar, consumul de droguri în rândul tinerilor, iar acum nu fac altceva în afară de a se arăta îngrijorate şi în continuare fac doar întâlniri repetate fără programe concrete.

Preşedinte,
Gigel LAZĂR