Publicat: 13 Mai, 2019 - 17:57
Alocuțiunea ministrului român
Foto AMOS News (Romulus Boancă)

Ministrul Agriculturii Petre Daea se află la Bruxelles unde, în calitatea sa de președinte al Consiliului Agrifish pe perioada președinției rotative Româîniei la Consiliul Uniunii, participă la o serie de manifestări.

Astăzi a avut loc conferința Future Common Agriculture Policy and Young Farmers, la care au participat importante personalități din domeniu și la care, de la prezidiu, Petre Daea a împărtășit participanților elemente definitorii desprinse din practica românească din domeniu, în special cele legate de întoarcerea tinerilor plecați să presteze munci agricole prin țări dezvoltate și care s-au înscris cu succes în programele inițiate de Guvernul României. Pe perioada conferinței ministrul Daea s-a întâlnit și a purtat dialoguri fructuoase cu reprezentanți ai țărilor membre și cu înalți oficiali europeni.

Prezentăm alocuțiunea susținută de ministrul Petre Daea: 

Doamnelor și domnilor,

Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru prezența la acest eveniment cu o tematică atât de importantă pentru agricultura Europei în general și al Politicii agricole comune în special, la care avem obligația să găsim soluții cât mai bune, în așa fel încât tinerilor fermieri să li se recunoască importanța cuvenită.

În dubla calitate pe care o am, ca Președinte al Consiliului, dar și ca ministru al agriculturii din România, am considerat deosebit de relevantă organizarea unei dezbateri privind importanța tinerilor fermieri în cadrul viitoarei PAC. 

Politica agricolă comună, cea mai integrată politică europeană,  trebuie să rămână comună, nu doar declarativ, ci și la nivel de aplicare concretă în toate statele membre ale UE. Sunt desigur necesare atât creșterea ambițiilor de mediu, cât și un buget consistent, care să permită îndeplinirea obiectivelor PAC ce vizează stabilirea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, în măsură să asigure o producție agricolă durabilă, combaterea schimbărilor climatice și venituri decente pentru agricultorii care livrează bunuri publice esențiale pentru societate.

Sporirea sprijinului pentru tinerii fermieri în contextul reformei PAC este deosebit de importantă și, conform propunerii Comisiei, susținută prin măsuri concrete, îmbunătățite.

Tinerii agricultori sunt și vor fi nucleul politicilor pe care împreună le definim la nivel european și de aceea trebuie sprijiniți prin măsuri de intervenție adecvate la nivelul ambilor piloni ai PAC.

Planul strategic al PAC vizează atragerea și sprijinirea tinerilor fermieri, prin măsuri coerente și eficiente.

Tematicile abordate în cadrul conferinței de astăzi, au fost: noua viziune a PAC și tinerii fermieri europeni, care vizează soluții reale de creștere a competitivității, inclusiv prin utilizarea digitalizării, inovării, rezultatelor cercetării etc. Este de asemenea important să facilităm accesul tinerilor fermieri la capital, accesul la terenuri și la credite reprezentând unele din cele mai mari provocări pentru tinerii agricultori.

Sunt convins că ați evidențiat soluții care vizează agricultura de precizie și digitalizarea, însă tinerii fermieri trebuie susținuți prin crearea infrastructurii necesare, care are la bază cercetarea și inovarea, și care este în măsură să le permită creșterea competitivității și viabilității economice, pentru a face astfel față provocărilor multiple. 

Consider că este necesară o regândire a rolului cercetării agronomice, inclusiv în ce privește tehnologiile menite să asigure creșterea necesară a  producției pentru a asigura hrana unei populații globale în creștere continuă, dar mai ales la combaterea durabilă a bolilor și dăunătorilor prin reducerea utilizării produselor chimice. Un rol esențial îl are însă stimularea aplicării rezultatelor cercetării și inovării la nivelul cât mai multor fermieri pentru a le permite creșterea eficienței și durabilității producției.

Este evident că tinerii fermieri sunt cei mai determinați să facă față la astfel de provocări și de aceea trebuie susținuți corespunzător, prin instrumente cât mai bine adaptate cerințelor generale și specifice.

Fără nicio îndoială, PAC asigură o valoare adăugată importantă economiei Uniunii Europene, susținând însă și obiective cheie ale ONU (SDG) și ale Acordului de la Paris, însă fără asigurarea unui buget corespunzător riscăm să ratăm atingerea obiectivelor ambițioase ale reformei PAC, cu efecte grave pentru mediu, societate și mediul rural.

Bugetul PAC reprezintă de altfel o componentă de interes major în viitorul Cadru Financiar Multianual (2021-2027). Astfel, având în vedere propunerea de a crește ambițiile de mediu pentru o politică agricolă mai bine adaptată exigențelor noilor realități și care să răspundă în mod adecvat nevoilor statelor membre, Președinția României face eforturi pentru agrearea, până la finalul mandatului său, a abordării generale parțiale asupra întregului pachet legislativ al reformei PAC.

În încheiere, vreau să mulțumesc vorbitorilor și participanților, dar și celor implicați în organizarea Conferinței.

Să ne urăm succes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: