Publicat: 30 Iunie, 2015 - 20:53
Share

Marţi, a avut loc întrevederea dintre domnul senator Petru Filip, preşedintele Comisiei pentru politică externă, şi E.S. domnul Ramiro Fernández Bachiller, ambasadorul Regatului Spaniei în România.
În cadrul discuţiilor, cei doi interlocutori au abordat tematici legate de relaţiile bilaterale dintre România şi Spania care, în prezent, au atins un nivel politic excelent şi urmează o linie ascendentă, în temeiul unor puternice conexiuni sociale şi culturale, cu rădăcini istorice străvechi.
În ultimii ani, dialogul politic a cunoscut momente importante pentru ambele state, care a constat într-un susţinut schimb de vizite la cel mai înalt nivel. De asemenea, evoluţia cooperării economice şi a schimburile comerciale este de natură de a produce satisfacţie ambelor părţi, colaborarea şi proiectele româno-spaniole bucurându-se de un real succes. În această privinţă, au subliniat ambii interlocutori,  că există posibilitatea identificării de noi oportunităţi de cooperare bilaterală în vederea atragerii în România de fonduri structurale europene, domeniu în care ţara noastră poate beneficia de experienţa Spaniei care a reuşit să realizeze proiecte din fonduri europene într-o proporţie de 140%.
Cât priveşte comunitatea românească din Spania, aceasta este cea mai numeroasă comunitate străină, este foarte bine integrată şi activă, aducându-şi o importantă contribuţie la dezvoltarea economiei spaniole.
În domeniul politicii externe, România şi Regatul Spaniei acţionează susţinându-se reciproc atât în cadrul Uniunii Europene, NATO, cât şi al ONU şi împărtăşesc opinii comune diferite, tematici de interes internaţional, cum ar fi: politica UE faţă de vecinătatea estică şi sudică, relaţia transatlantică, combaterea terorismul şi a reţelelor de crimă organizată trans-frontaliere.
În încheiere, ambele părţi şi-au exprimat opinia că relaţiile parlamentare bilaterale, deşi foarte bune, nu şi-au atins încă potenţialul real, şi şi-au exprimat încrederea în rolul pe care îl joacă diplomaţia parlamentară în realizarea unei mai bune cunoaşteri reciproce şi în adâncirea cooperării pe toate planurile şi la toate nivelurile, în special, printr-o activitate sporită a Grupurilor parlamentare de prietenie, din cadrul celor două Parlamente.