Publicat: 4 Iunie, 2016 - 13:01
Share

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica Părinților și a Copiilor, 5 iunie 2016

Familia creștină — binecuvântare a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate

Hristos a Înviat!

Prima duminică după data de 1 iunie a fost numită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Duminica Părinților și a Copiilor (Hotărârea nr. 629/2009), pentru a cultiva mai intens comuniunea de iubire și respect dintre părinți și copii.

Familia creștină este binecuvântare și icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spațiu sacru al lucrării harului Preasfintei Treimi, orientat spre viață și iubire eternă. În familie, relația părinți-copii se înțelege mai ales din perspectiva relației omului cu Dumnezeu. Copiii nu se nasc doar pentru o viață terestră, ci se nasc și ca să poată deveni, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu după har (cf Ioan 1, 12-13) și să dobândească viața veșnică din Împărăția Preasfintei Treimi.

De aceea, creșterea copiilor trebuie realizată cu iubire părintească și responsabilitate deplină, prin rugăciune și educație pentru fapte bune. Cu ajutorul părinților și al celorlalți membri ai familiei, copilul își formează prima imagine despre lume și societate, învață credința în Dumnezeu și cultivă dragostea și respectul față de semeni.

Caracterul copiilor nu se formează doar prin cuvinte și activități, ci și prin exemplul de viață al părinților. Legătura armonioasă cu părinții, intensă la vârsta copilăriei, este componenta principală a formării lor. Dimpotrivă, lipsa armoniei în relațiile dintre părinți influențează negativ întreaga viață a copiilor.

Autoritatea părinților nu trebuie să se întemeieze pe constrângere sau violență, ci pe iubire, dialog și sprijin. Conținutul și calitatea comunicării dintre părinți și copii constituie cheile reușitei educației creștine. Familia creștină, compusă din bărbat, femeie și copii, reprezintă spațiul intim cel mai de preț pentru cultivarea iubirii conjugale, părintești, filiale și frățești. Lipsa de iubire și de comuniune în familie duce la înstrăinare între membrii acesteia, la violență conjugală și domestică, la divorț, la alcoolism, la abandon școlar etc., cu efecte dramatice pentru copii.

Îndeosebi, în societatea contemporană agitată și în rapidă schimbare, care exercită o presiune puternică asupra copilului prin multiple noutăți și tentații, dialogul părinților cu fiul sau cu fiica lor, în vederea înțelegerii corecte a valorilor, este deosebit de necesar. Copilul nu este chemat să urmeze în viață un drum întâmplător, ci trebuie să-și aleagă propriul drum dintr-o mulțime de posibilități care i se oferă. În societatea secularizată de astăzi, aflată în criză economică, morală și spirituală, în care familia creștină se confruntă cu grave probleme de ordin financiar și social, moral și spiritual, apărarea, promovarea și consolidarea instituției sacre a familiei pe temelia valorilor evanghelice perene trebuie să fie o misiune permanentă a Bisericii și o responsabilitate a societății în ansamblul ei.

Anul 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, este un bun prilej pentru evidențierea unor repere spirituale, ca lumini pentru viață, constituind un act de mărturisire a identității familiei autentice și a tradiției învățământului românesc, care a început în școlile înființate de Biserică.

Cu prilejul Duminicii Părinților și a Copiilor, îi îndemnăm pe părinți să acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute să-și păstreze sănătatea sufletească și trupească, să cultive libertatea de a face binele și de a aduce bucurie celor din jurul lor. Pe copii îi îndemnăm să își iubească părinții și să se roage pentru ei, întrucât prin ei Dumnezeu le-a dăruit viața și tot prin ei îi ajută să-și împlinească vocația lor de-a crește spiritual în iubire față de Dumnezeu și de oameni.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvinteze pe toți copiii și părinții și să le dăruiască sănătate și bucurie, pace și ajutor, întru mulți și fericiți ani!

? DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române