Publicat: 19 Aprilie, 2018 - 12:05
Share

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica Mironosiţelor (22 aprilie 2018):

Femeile mironosiţe - modele de mărturisire a credinţei în Hristos Cel înviat

Hristos a înviat!

Biserica Ortodoxă cinsteşte în Duminica a 3-a după Praznicul Învierii Domnului pe Sfintele Femei Mironosiţe care, "în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele" (Marcu 16, 2), au venit la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos cu miresme de mare preţ, primind de la îngeri, înaintea tuturor, vestea că Hristos a înviat din morţi. Aceste femei purtătoare de mir au devenit mărturisitoare curajoase ale Învierii Domnului, învrednicindu-se de marea bucurie a întâlnirii cu Însuşi Hristos Cel înviat din morţi.

Femeile Mironosiţe, despre care amintesc autorii Sfintelor Evanghelii, sunt numite în cântările Bisericii noastre "uceniţele Domnului" (Troparul Învierii, glasul al 4-lea). Ele au deschis calea mărturisirii credinţei în Învierea Mântuitorului Iisus Hristos pentru toate femeile dreptmăritoare: de la sfinte muceniţe, sfinte cuvioase, sfinte împărătese şi până la mamele creştine care nasc şi cresc copiii în credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni.

În contextul anului 2018, proclamat în Patriarhia Română ca An omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, ne amintim în mod deosebit de acele femei din poporul român care, în 1918, prin strădania şi jertfelnicia lor, au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri. În acest sens, evocăm cu recunoştinţă contribuţia Reginei Maria a României - un adevărat simbol al curajului, al devotamentului şi al iubirii faţă de poporul român.

De asemenea, amintim de Ecaterina Teodoroiu, care şi-a dat viaţa în Războiul pentru Întregirea neamului (1916-1918), precum şi de Elena Alistar, soţie de preot, care a militat activ pentru unirea Basarabiei cu ţara-mamă, singura femeie care a făcut parte din Sfatul Ţării de la Chişinău, când acesta a votat unirea cu Regatul României.

Duminica Mironosiţelor le cheamă pe toate femeile să devină "uceniţele Domnului", prin căutarea şi aflarea lui Iisus Cel răstignit şi prin răspândirea marii bucurii a Învierii Sale. Femeile şi mai ales mamele creştine de astăzi trebuie să vadă în femeile mironosiţe adevărate modele care le inspiră să ducă o viaţă de sfinţenie şi dăruire de sine în cadrul Familiei, Bisericii şi Societăţii.

Astfel, prin credinţă şi evlavie, prin hărnicie şi dărnicie, se pot păstra şi cultiva armonia şi buna-înţelegere în familie, se pot apăra şi promova valorile familiei creştine, precum şi educarea copiilor în iubire de Biserică şi de Neam.

Cuvintele "Bucuraţi-vă! Nu vă temeţi!" (Matei 28, 9-10), rostite de Mântuitorul Iisus Hristos Cel înviat femeilor purtătoare de miruri, transmit lumină şi astăzi şi putere duhovnicească tuturor femeilor, încurajându-le să fie purtătoare de valori sau de virtuţi ale dreptei credinţe şi să mărturisească importanţa naşterii de prunci care să fie crescuţi şi educaţi în credinţă şi în iubire milostivă, spre dăinuirea poporului român ca popor creştin în istorie, purtător de Cruce şi de Înviere.

Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască tuturor femeilor creştine, precum le-a dăruit şi Sfintelor Femei Mironosiţe, tărie în credinţă şi curaj în a-L mărturisi şi a-L cinsti pe Domnul Iisus Hristos Cel înviat, adresându-le cuvinte de binecuvântare, mulţumire şi recunoştinţă pentru activitatea lor bogată şi plină de dăruire de sine. Totodată, le felicităm şi le dorim multă sănătate şi fericire, pace şi bucurie, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române