Publicat: 8 Ianuarie, 2012 - 13:59
Share

În toate lăcaşurile de cult din Patriarhia Română s-a citit pe 8 Ianuarie, în Duminica după Botezul Domnului, pericopa evanghelică de la Matei, capitolul 4, versetele de la 12 la 17 care prezintă Începutul propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos.

În cuvântul de învăţătură rostit în Paraclisul Reşedinţei Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat importanţa legăturii Botezului Domnului cu propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu.

„Duminica după Sărbătoarea Botezului Domnului ne arată legătura dintre Botezul Domnului şi predicarea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. În acelaşi timp ne arată legătura dintre taina Botezului Domnului şi a botezului nostru şi taina Pocăinţei ca fiind uşi de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Evanghelia scoate în evidenţă în mod deosebit faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este lumina lumii, sensul prim şi ultim al creaţiei şi lumina sau sensul permanent al vieţii creştine ca viaţă îndreptată spre Împărăţia Cerurilor”, a explicat Preafericirea Sa, după cum ne informează Radio TRINITAS.

Dobândirea Împărăţiei Cerurilor presupune o schimbare totală a firii omului, a mai arătat Patriarhul României.

“Împărăţia lui Dumnezeu care se apropie de oameni cere din partea acestora o schimbare şi anume, o convertire, o înnoire a modului de a gândi, de a vorbi, de a trăi şi de a făptui. Cuvântul pocăiţi-vă în limba greacă a Noului Testament înseamnă schimbaţi-vă. Adică schimbaţi-vă felul de a fi, convertiţi-vă, înnoiţi-vă şi anume, trebuie să gândim duhovniceşte, să gândim în mod sfânt, nu pătimaş şi să gândim aşa cum gândeşte Hristos. Trebuie să vedem lumea aşa cum o vede Hristos, adică dar al lui Dumnezeu. Să vedem viaţa ca fiind îndreptată spre Înviere şi spre fericire veşnică aşa cum ne-a arătat Hristos. Împărăţia Cerurilor presupune pocăinţă. De aceea, taina Botezului care se împărtăşeşte omului şi pentru iertarea păcatelor nu se mai repetă. Ea este baza, ea este temelia tuturor celorlalte sfinte taine, dar taina Pocăinţei reînnoieşte Botezul prin lacrimi. De aceea, s-a spus că Botezul odată săvârşit în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh este unul singur. Mărturisim o singură credinţă, un singur Domn Iisus Hristos şi un singur botez, dar botezul pocăinţei prin lacrimi reînnoieşte botezul nostru în apă şi în Duhul Sfânt”.