Publicat: 16 Martie, 2014 - 16:16
Ponderea asigurărilor a scăzut la 1,31% din PIB

Primele brute subscrise în anul 2013 au fost de 8,291 miliarde lei, în creștere cu 0,42% față de anul 2012 (8,256 miliarde lei). Indemnizațiile brute plătite în anul 2013 au totalizat 4,94 miliarde lei, în scădere cu 4,69% față de anul 2012 (5,183 miliarde lei), conform unui comunicat de presă al ASF.
Prezentăm comunicatul de presă:
"Ponderea asigurărilor în PIB (prime brute subscrise raportate la PIB) a fost în anul 2013 de 1,31%, față de 1,4% din PIB în anul 2012. În anul 2008, ponderea asigurărilor a fost de 1,78% din PIB. Valoarea primelor brute subscrise în anul 2013 (8,29 miliarde lei) a fost mai mică cu 7,2% față de maximul atins în anul 2008 (8,93 miliarde lei).

Mai mult de jumătate din primele brute subscrise (50,84%) s-a înregistrat în orașul București și în județul Ilfov.

Stagnarea din anul 2013 a fost cauzată, în principal, de scăderea cu 8,27% a primelor brute subscrise pentru asigurări de viață (până la 1,653 miliarde lei), în timp ce primele brute subscrise pentru asigurări generale s-au majorat cu 2,84% (până la 6,637 miliarde lei).

Pe segmentul asigurărilor generale, nivelul subscrierilor în anul 2013 păstrează ritmul moderat de creștere caracteristic ultimilor 3 ani.

Pe segmentul asigurărilor de viață, anul 2013 arată un regres semnificativ al primelor brute subscrise față de subscrierile din 2012 (-8,27%).
În anul 2013, 38 de societăți de asigurare au activat pe piața din România. Dintre acestea, 20 de asigurători au activat doar în piața de asigurări generale, 10 asigurători au practicat doar asigurări de viață, iar 8 asigurători au practicat și asigurări generale și asigurări de viață.

Cote de piață

Primele 10 societăți de asigurare acoperă 80,76% din piața asigurărilor din România, iar primele 3 societăți de asigurare, cu prime brute subscrise de 2,87 miliarde lei, au o cotă de piață de 34,6%.


EVOLUȚII ÎN CADRUL ASIGURĂRILOR GENERALE

* creștere de 2,84% față de anul 2012;
* prime brute subscrise în creștere pe segmentul RCA, în scădere în cazul asigurărilor CASCO.

Primele 10 societăți dețineau, la 31 decembrie 2013, o cotă de piață de 89,85%, iar primele 3 societăți, cu prime subscrise de circa 932 milioane lei, dețineau o cotă de piață de 56,37%.

* cea mai mare parte a primelor brute subscrise s-a înregistrat în clasa X (răspundere civilă auto), cu o pondere de 37,18% din totalul primelor subscrise în asigurări generale (6,637 miliarde lei), respectiv 2,467 miliarde lei. În anul 2012, valoarea primelor brute subscrise pe această clasă a fost de 2,137 miliarde lei. Creșterea din anul 2013 față de anul 2012 a fost de 330,91 milioane lei (+15,48%);

* a doua clasă de asigurare ca pondere (27,05%) în totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, în anul 2013, a fost clasa III (asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare - Casco). Valoarea primelor brute subscrise în acest segment a fost de 1,795 miliarde lei, în scădere cu 121,25 milioane lei (-6,33%) față de anul 2012;

* a treia clasă de asigurări (din punctul de vedere al primelor brute subscrise în anul 2013) a fost clasa VIII (asigurări de incendiu și alte calamități naturale) și a totalizat prime brute subscrise de 1,168 miliarde lei, în creștere cu 87,52 milioane lei (+8,1%) față de anul 2012.

În ultimii 3 ani, ponderea asigurărilor pentru răspundere civilă, în total asigurări generale, a cunoscut o creştere de 5,49 puncte procentuale, în timp ce un trend descendent la nivel similar a fost înregistrat de asigurările CASCO (clasa III).

EVOLUȚII ÎN CADRUL ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ

* scădere de 8,27% față de anul 2012, până la 1,65 miliarde lei.

Primele 10 societăți dețineau, la 31 decembrie 2013, o cotă de piață de 89,85%, iar primele 3 societăți, cu prime subscrise de circa 932 milioane lei, dețineau o cotă de piață de 56,37%.

* Primele brute subscrise în clasa AI (asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare) au avut o pondere majoritară de 62,93% din totalul asigurărilor de viață, totalizând 1,04 miliarde lei, în scădere cu 5,97% față de anul 2012;
* Primele brute subscrise în clasa AIII (asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții) au avut o pondere de 33,17% din totalul asigurărilor de viață. Acestea au totalizat 548,43 milioane lei în 2013, în scădere cu 12,43% față de anul 2012.

Asigurările permanente de sănătate (clasa AIV) au avut o creștere semnificativă, de 208,41% față de anul 2012, în timp ce asigurările de sănătate (clasa BII) au avut o scădere semnificativă, de 26,29% față de anul 2012.

INDEMNIZAȚIILE BRUTE PLĂTITE

Indemnizațiile brute plătite (despăgubirile plătite de asigurători) pentru asigurările generale și de viață în anul 2013 au fost 4,94 miliarde lei, în scădere cu 4,69% (aproximativ 243 milioane lei) față de anul 2012.

Indemnizațiile brute plătite pentru categoria asigurărilor generale au fost de 4,198 miliarde lei, în scădere cu 5,74% față de anul 2012, iar indemnizațiile brute, maturități și răscumpărări plătite pentru asigurări de viață au fost de 741,93 milioane lei, în creștere cu 1,68% față de perioada similară din anul 2012.
* Valoarea cea mai mare a indemnizațiilor brute plătite în 2013 a fost aferentă clasei X (asigurări de răspundere civilă pentru vehicule) în sumă de 1,925 miliarde lei (45,87% din totalul indemnizațiilor plătite pentru asigurări generale). Indemnizațiile brute plătite aferente acestei clase au fost mai mari cu 3,37% față de anul 2012;
* A doua pondere a indemnizațiilor brute plătite în clasa de asigurări generale (41,97% din total) a fost înregistrată de clasa III (asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare). Indemnizațiile plătite pentru această clasă au fost de 1,762 miliarde lei, în scădere cu 9,5% față de anul 2012;
* Pentru clasa VIII (asigurări de incendii și alte calamități naturale), în 2013 au fost realizate plăți de 206,44 milioane lei (4,92% din totalul indemnizațiilor plătite pentru asigurări generale). Valoarea plăților pentru această clasă a scăzut cu 5,52% față de anul 2012;
* Pentru clasa IX (asigurări de daune la proprietăți) au fost realizate plăți în sumă de 94,13 milioane lei (2,24% din totalul indemnizațiilor plătite pentru asigurările generale). Aceste indemnizații înregistrează o creștere de 17,19% față anul 2012.

Primele 3 societăți de asigurare (din punct de vedere al indemnizațiilor plătite pentru asigurări generale) au reprezentat 43,23% din totalul indemnizațiilor plătite în anul 2013, iar primele 10 societăți au achitat 96,47% din total.

Sumele plătite pentru indemnizațiile brute, maturități și răscumpărări aferente asigurărilor de viață


Indemnizațiile brute, maturitățile și răscumpărările aferente asigurărilor de viață au totalizat 741,93 milioane lei în 2013, în creștere cu 1,68% față de anul 2012.

* Cele mai mari plăți au fost efectuate pentru clasa AI (asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare), în sumă totală de 397,31 milioane lei (-2,3% față de anul 2012). Ponderea acestor plăți a reprezentat 53,55% din total;

* Clasa Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții (clasa A III) a înregistrat în 2013 plăți de 324,75 milioane lei (43,77% din total), în creștere cu 6,48% față de anul 2012.

Situația răscumpărărilor plătite de asigurători

În anul 2013, sumele plătite cu titlu de răscumpărări totale și parțiale, la cererea asiguraților, au fost de 417,98 milioane lei, în scădere cu 2,75% față de anul 2012.

Răscumpărările totale au reprezentat 324,76 milioane lei (+5,19% față de anul 2012), iar cele parțiale au fost în sumă de 93,21 milioane lei (-23,01% față de perioada similară din 2012).


Situația indicatorilor privind asigurările de locuințe la 31.12.2013

Primele brute subscrise aferente clasei VIII (asigurări de incendiu și alte calamități naturale) au fost de 1,168 miliarde lei, cu 8% mai mult față de anul 2012 (1,081 miliarde lei).

Indemnizațiile brute plătite în 2013 aferente clasei VIII au fost de 206,44 milioane lei, cu 5,52% mai mici față de perioada similară din anul 2012.

Primele brute subscrise pentru asigurările obligatorii de locuințe s-au majorat în 2013 cu 149%, până la 60,25 milioane lei (față de 24,2 milioane lei în 2012) .

Primele brute subscrise pentru asigurări facultative de locuințe au fost în 2013 de 568,85 milioane lei, cu 0,5% mai mari decât în 2012 (stagnare).

Primele brute subscrise pentru Asigurări, altele decât cele facultative și obligatorii de locuințe aferente clasei VIII au totalizat 539,64 milioane lei în 2013, în creștere cu 9,85% față de anul 2012.

În privința numărului de contracte în vigoare pentru asigurările facultative de locuințe, la data de 31.12.2013, acesta era de 3.370.766, în creștere cu 1,38% față de 31.12.2012. Totuși, față de 31.12.2011, numărul de contracte în vigoare pentru asigurări facultative de locuințe este cu 1.021.881 mai mic, respectiv cu 23,26%. La 31.12.2011 erau în vigoare 4.392.647 contracte pentru asigurări facultative de locuințe.

În ceea ce privește numărul de contracte în vigoare pentru asigurări obligatorii de locuințe (PAID), la data de 31.12.2013 au fost raportate 736.318 contracte.

BROKERII DE ASIGURARE au intermediat aproape jumătate din valoarea primelor brute subscrise (46,84%), în creștere cu 3,20 puncte procentuale față de anul 2012.

Valoarea primelor intermediate de brokeri pe cele două categorii de asigurări a fost de 3,88 miliarde lei, în creștere cu 7,77% față de anul 2012, în timp ce primele brute subscrise pentru asigurări generale și de viață au fost mai mari cu 0,42% în anul 2013 față de 2012.

Veniturile din activitatea de brokeraj s-au majorat în 2013 cu 6,52% faţă de anul 2012, până la 773,03 milioane lei".