Publicat: 14 Martie, 2018 - 13:21

Toate culorile lumii francofone în doar 17 silabe. Pentru al patrulea an consecutiv, cu ocazia Zilei Francofoniei, pe 20 martie, între orele 12.00 şi 14.00, Institutul Francez din România îi invită pe toţi francofonii şi francofilii români să sărbătorească frumuseţea şi diversitatea limbii franceze în şcoli sau la locurile lor de muncă, în cadrul unei noi ediţii a Picnicurilor poetice #Haikunoi2018.

Create în 2015, Picnicurilor poetice Haikunoi sunt organizate de Institutul Francez din România şi de către Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor Francophone din România (GADIF), împreună cu instituţii de învăţământ préuniversitar (şcoli, licee), universităţi şi societăţi comerciale de diferite profiluri. În 2018, evenimentul beneficiază şi de parteneriatul extraordinar cu Organizaţia Internaţională a Francofoniei – Biroul pentru Europa Centrală şi de Est (OIF-BRECO). Această sărbătoare este plasată sub Înaltul Patronaj al Excelenţei Sale, Doamna Michaëlle Jean, Secretar General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, şi a Doamnei Leïla Slimani, reprezentant personal pentru francofonie al Preşedintelui Republicii Franceze, Domnul Emmanuel Macron.

La Bucureşti, Michèle Ramis, Ambasadoarea Franţei în România, va participa la Picnicul poetic care va avea loc la Universitatea de Ştiinţe agronomice şi Medicină veterinară, începând cu ora 12.00. De la aceeaşi oră, reprezentanţi ai GADIF şi OIF-BRECO se vor afla în diverse companii şi unităţi de învăţământ precum Şcoala Centrală, Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”, Liceul Informatic „Tudor Vianu” (toate din Bucureşti), Şcoala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” (Focşani) etc.

Participarea la picnicurile poetice este la îndemâna oricui – la şcoală, în întreprinderi, societăţi comerciale, organizaţii şi asociaţii de toate felurile, la orice loc de muncă. În România şi – de anul acesta – în alte ţări, evenimentul pune în valoare creativitatea fiecăruia dintre noi (participanţii sunt invitaţi să imagineze haiku-uri în limba franceză) şi reprezintă un moment festiv, de afirmare a francofoniei, reunind mii de persoane care împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru limba franceză. Picnicul pune în evidenţă beneficiile învăţării limbii franceze de către tineri, ceea ce constituie un avantaj în plus pe piaţa muncii. Nu în ultimul rând, Haikunoi este o pledoarie în favoarea multilingvismului, a descoperirii tradiţiilor si culturilor diferite ; însuşi numele evenimentului vorbeşte despre acest lucru printr-un joc de cuvinte între propoziţia din limba română „Hai cu noi” şi denumirea tipului ancestral de poem japonez, haiku. Să ne reamintim, haiku-urile sunt poeme foarte scurte care, în japoneză, se scriu pe un singur rând; în alte limbi, ele se compun din trei rânduri diferite de 5-7-5 silabe. 
De la an la an, evenimentul a câştigat în amploare graţie entuziasmului şi contribuţiei personale a profesorilor de franceză din întreaga ţară, conferind încă şi mai multă vizibilitate francofoniei şi francofiliei pe întreg teritoriul României. În 2018, si-au anunţat participarea aproape 5000 de participanţi din din peste 50 de oraşe şi comune din ţară. 

În 2017, Picnicurile poetice au fost incluse în circuitul Grand Tour, marcă de excelenţă aflată sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui Republicii Franceze. Această marcă reuneşte evenimente culturale şi patrimoniale prestigioase, selecţionate pentru capacitatea lor de a pune în valoare bogăţia, diversitatea şi vitalitatea francofoniei culturale şi de a creşte atractivitatea acesteia în lume. Anul acesta, graţie OIF, marca Haikunoi şi Picnicurile poetice vor ajunge în mai multe ţări – Bulgaria, Croaţia, Franţa, Republica Moldova, Serbia, Ungaria. 

Programul Picnicurilor poetice Haikunoi 2018 :
- între orele 12.00 şi 14.00 – postarea haiku-urilor pe pagina Facebook a evenimentului - https://www.facebook.com/events/167121890757744 - însoţite de hashtagul #haikunoi2018; publicarea poemelor, în acelaşi mod, şi pe propriile pagini/profiluri Facebook (şi pe alte reţele sociale.
- între 12.00 şi 12.15 – deschiderea oficială a evenimentului; discursuri de bunvenit ale Ambasadorilor Francofoniei (diverse personalităţi) şi/sau ale profesorilor organizatori. 
- între 12.15 şi 13.45 – picnic, prezentarea haiku-urilor pe Internet, pe panouri, baloane şi alte suporturi disponibile, activităţi diverse.
 

Pentru contacte de presă, programări de interviuri și/sau reportaje, vă rugăm să luați legătura cu Andrei Popov, responsabilul de comunicare al Institutului Francez din București
Les Pique-niques poétiques
#Haikunoi2018

Toutes les couleurs du monde francophone se nichent dans 17 syllabes.  Pour la quatrième année de suite, à l’occasion de la Journée de la Francophonie, le 20 mars, de 12h00 à 14h00, l’Institut français de Roumanie invite tous les francophones et francophiles du pays à fêter la beauté et la diversité du français à l’école ou sur leurs lieux de travail, dans le cadre du grand Pique-nique poétique #Haikunoi2018.

Créés en 2015, les Pique-niques poétiques Haikunoi sont organisés par l’Institut français de Roumanie et le Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions Francophones de Roumanie (GADIF), conjointement avec des établissements scolaires (écoles, lycées), des universités et des entreprises. En 2018, ils bénéficient du partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie – le Bureau pour l’Europe Centrale et Orientale. Ils sont également placés sous le Haut Patronage de Son Excellence Madame Michaëlle Jean, Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie et de Madame Leïla Slimani, représentante personnelle pour la francophonie du Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron.

À Bucarest, Madame Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, participera au Pique-nique poétique qui se tiendra à l’Université d’agronomie et médecine vétérinaire, à partir de 12h00. A la même heure, des représentants du GADIF et de l’OIF-BRECO se trouveront dans des entreprises ou dans des établissements scolaires tels que Şcoala Centrală, Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”, Liceul Informatic „Tudor Vianu” (toate din Bucureşti), Şcoala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” (Focşani) etc.

Les Piques-Niques poétiques sont un événement auquel il est très facile de participer, à l’école, en entreprise, dans les organisations et associations en tout genre, sur n’importe quel lieu de travail. En Roumanie et désormais dans d’autres pays, ils mettent en valeur la créativité de tout un chacun (il s’agit d’imaginer des haïkus en français) et rassemblent des milliers de personnes dans un moment festif d’affirmation de la francophonie qu’ils ont en partage. Ils permettent de sensibiliser les jeunes à l’apprentissage et à la pratique du français, ce qui constitue un enjeu économique pour les entreprises françaises présentes en Roumanie. Haikunoi, c’est enfin un clin d’œil au multilinguisme et au mélange des traditions et des cultures – ce dont témoigne le jeu de mots entre la phrase « Hai cu noi », qui en roumain signifie « viens avec nous », et la forme poétique ancestrale japonaise, le haïku. Rappelons-le le haïku est un poème court, écrit en japonais en une seule ligne, mais divisé en 5-7-5 syllabes dans les langues étrangères. 

L’événement a grandi d’année en année grâce à la passion et l’investissement des enseignants de français et des entrepreneurs à travers le pays, qui grâce à cet événement ont offert à la francophonie et à la francophilie une visibilité conséquente sur tout le territoire roumain. En 2018, près de 5000 participants répartis dans une cinquantaine de villes et communes du pays ont d’ores et déjà annoncé leur participation. 

En 2017, les Pique-niques poétiques avaient reçu le label du Grand Tour, placé sous le Haut patronage du Président de la République française. Cette marque de prestige a rassemblé de grands évènements culturels et patrimoniaux, sélectionnés pour leur capacité à révéler et à illustrer la richesse, la diversité et la vitalité de la francophonie culturelle en vue de renforcer son attractivité dans le monde. Grâce à l’OIF, le label Haikunoi et les Pique-niques poétiques s’exportent cette année dans plusieurs autres pays – Bulgarie, France, République de Moldavie,  Serbie. 

Déroulement du Pique-nique poétique Haikunoi du 20 mars :
- de 12h00 à 14h00, publication des haïkus sur la page Facebook de l’événement - https://www.facebook.com/events/167121890757744 - avec le hashtag #haikunoi2018 ; publication des haïkus sur les profils et les pages Facebook (et autres réseaux sociaux) personnels des participants
- de 12h00 à 12h15 – ouverture ; discours d’accueil d’Ambassadeurs (personnalités) de la Francophonie et/ou des professeurs encadrants. 
- de 12h15 à 13h45 - pique-nique, présentation des poèmes haïkus sur la toile, sur des panneaux, des ballons, papier disponible sur place, activités diverses. 

 

Tag-uri Nume: