Publicat: 18 Noiembrie, 2012 - 18:01

Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune pentru protejarea resurselor de apă ale Europei. Este vorba de o strategie vizând asigurarea disponibilității unei ape de calitate, în cantități suficiente, care să răspundă nevoilor populației, economiei și mediului.

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, calitatea apelor din UE lasă de dorit. Nici în ceea ce privește cantitatea de apă disponibilă nu stăm mai bine: deficitul de apă devine o problemă din ce în ce mai răspândită în Europa, în vreme ce un număr prea mare de state membre se confruntă cu tot mai multe fenomene extreme, cum ar fi inundațiile.

Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a rezolva problemele vechi și noi, în special poluarea apei, captarea apei pentru agricultură și producția de electricitate, utilizarea terenurilor și efectele schimbărilor climatice. Sunt necesare măsuri consolidate pentru a ajuta UE să își protejeze resursele de apă și să îmbunătățească eficiența utilizării  resurselor sale (inclusiv a apei).

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Acest plan de acțiune arată că avem o bună înțelegere a problemelor cu care ne confruntăm și că dispunem de o bază solidă pentru a le aborda. A venit momentul să trecem la acțiune pentru a beneficia pe deplin de legislația noastră și a deschide calea unor soluții inovatoare la nivel strategic și la nivel practic în acest sector. Este necesar un echilibru durabil între cererea și oferta de apă, luând în considerare nevoile populației și pe cele ale ecosistemelor naturale pe care se bazează aceasta.”