26 mai 2022

PMB: Costul total pentru pentru deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pentru anul 2021 va fi de 16,7 milioane de lei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat miercuri, 19 mai, proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul Municipiului Bucureşti a Programului Unitar de Acţiune pentru Deratizare şi Dezinsecţie în anul 2021.

Proiectul a fost aprobat cu 51 de voturi pentru şi o abţinere.

Potrivit unui amendament propus de Primarul General, Nicuşor Dan, costul total pentru pentru deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pentru anul 2021 va fi de 16,7 milioane de lei, la jumătate faţă de suma propusă de Compania Eco-Igienizare, prestatorul acestor servicii.

Astfel, tratamentele pentru combaterea ţânţarilor, căpuşelor şi şobolanilor, precum şi cele de dezinfecţie vor începe luna aceasta şi se vor desfăşura până la sfârşitul anului, după cum urmează:

Tratamentele de dezinsecţie (tânţari şi căpuşe) se vor aplica în perioada mai – octombrie, în:

– Spaţiile deschise din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti (terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare), spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice,

– Clădiri aparţinând instituţiilor publice (subsol şi spaţii tehnice, de producţie, supraterane),

– Cămine şi canale aferente reţelelor tehnico-edilitare;

– Terenul aferent imobilelor cu spaţii destinate locuinţelor colective – asociaţii de proprietari/locatari, cămine studenţeşti, cămine de elevi, locuinţe sociale, parcări de reşedinţe etc.;

– Zone cu vegetaţie: parcuri, grădini publice, locuri de agrement;

– Teren aferent imobilelor cu spaţii destinate locuinţelor colective

– asociaţii de proprietari/locatari, cămine studenţeşti, cămine de elevi, locuinţe sociale, parcări de reşedinţe.

Tratamentele de deratizare se vor aplica în perioada iunie – noiembrie, în:

– Spaţii deschise din domeniul public şi privat al PMB – parcuri, spaţii verzi, Grădina Zoologică;

– Cimitire;

– Terenuri ale instituţiilor publice locale, inclusiv depouri, parcări publice, etc.;

– Terenul aferent imobilelor cu spaţii destinate locuinţelor colective – asociaţii de proprietari/locatari, cămine studenţeşti, cămine de elevi, locuinţe sociale, parcări de reşedinţe, etc.;

– Clădiri care aparţin instituţiilor publice şi entităţilor subordonate PMB (subsol şi spaţii tehnice, de producţie, supraterane);

– Clădiri care aparţin instituţiilor publice ale autorităţilor locale, altele decât PMB;

– Imobile cu spaţii destinate locuinţelor de tip condominiu (asociaţii de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuinţe sociale -subsol);

– Alte spaţii din interiorul spaţiilor deschise din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti;

– Cămine şi canale aferente reţelelor tehnico-edilitare;

– Sistemul de monitorizare a traficului in Bucureşti- cemerete, dulapuri, echipamente, cămine.

Tratamentele de larvicidare se vor afectua în perioada mai – octombrie:

În scopul prevenirii înmulţirii insectelor dăunătoare, se vor demara acţiuni de combatere a larvelor de ţânţari în zonele lacurilor din Capitală (lacuri-luciuri de apă, numai conform recomandărilor Insitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino).

Tratamentele de dezinfecţie se vor desfăşura în perioada mai – decembrie, în:

– Spaţiile interioare aferente clădirilor aparţinând instituţiilor publice şi entităţilor subordonate PMB.