Publicat: 13 Februarie, 2020 - 08:46

Primăria Capitalei a luat în ultimii ani măsuri constante de modernizare a mijloacelor de transport în comun, astfel încât, în prezent, parcul auto STB a fost modernizat cu 400 de autobuze Euro 6, şi, începând de lună viitoare sosesc în Capitală, etapizat, 130 de autobuze hibrid Mercedes. Suntem în procedura avansată de licitaţie pentru achiziţia a 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice, 100 de tramvaie.

Toate aceste achiziţii reprezintă o premieră pentru administraţia Bucureştiului. Astfel, valoarea fondurilor alocate pentru modernizarea transportului public în comun depăşeşte, doar în acest an, 165 milioane euro. De asemenea, este pentru prima dată când se achiziţionează mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice sau hibrid.

În anul 2016, la iniţiativa Primarului General, Gabriela Firea, a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (ADITPBI) pentru a oferi călătorilor din Bucureşti şi Zona Metropolitană un transport în comun de calitate, la standarde europene.

Una dintre cele mai importante măsuri posibile datorită înfiinţării ADITPBI a fost extinderea transportului public din Bucureşti şi în judeţul Ilfov, prin crearea de linii regionale. Pe aceste linii circula preponderent autobuzele aparţinând STB, dar şi ale unor societăţi aparţinând operatorilor din judeţul Ilfov, respectiv STV SĂ - Voluntari şi STCM Ecotrans Chitila.

Astfel, în prezent, în regiunea Regiunea Bucureşti - Ilfov circula 1.191 de autobuze. Dintre acestea:

- 1.110 autobuze aparţin operatorului STB SĂ şi au norme de poluare Euro 6, Euro 4 şi Euro 3;

- 75 autobuze aparţin operatorului STV SĂ - Voluntari şi au norme de poluare Euro 5 şi Euro 3;

- 6 autobuze aparţin operatorului STCM Ecotrans Chitila, şi au norme de poluare Euro 6.

În judeţul Ilfov funcţionează 60 de linii regionale, care sunt operate cu cele 144 autobuze ale STB SA, 75 alte STV SA, şi 6 STCM Ecotrans Chitila.

STB funcţionează pe 42 de linii, STV funcţionează pe 16 linii, STCM Ecotrans Chitila pe 2 linii.

Reamintim că până în anul 2018, pe traseele din Ilfov cetăţenii circulau pe 21 de rute preorăşeneşti cu foste maşini de marfă transformate în microbuze, improprii pentru un transport civilizat şi în siguranţă.

Precizăm că nici unul din traseele autobuzelor care aparţin comunelor limitrofe Bucureştiului nu include centrul Capitalei, ci doar fac legătura, la intrarea în Bucureşti, cu alte mijloace de transport în comun care aparţin STB.

Deci autobuzele cu normă de poluare Euro 3 care aparţin UAT-urilor limitrofe nu ajung în centrul Capitalei, în zona ZACĂ, aşa cum în mod eronat se sugerează în articol.

În ceea ce priveşte parcul rulant al STB, subliniem că, după finalizarea achiziţiilor mijloacelor de transport în comun moderne, Euro 6, autobuzele cu normă de poluare Euro 3 vor fi retrase de pe trasee.

Proiect de colaborare pentru achiziţia a 36 de autobuze electrice pentru Societatea de Transport Voluntari

Mai mult decât atât, pentru a sprijini modernizarea parcului auto al Societăţii de Transport Voluntari, Primăria Capitalei, în următoarea şedinţă de consiliu, va supune votului CMGB un proiect de asociere aMunicipiului Bucureşti cu Oraşul Voluntari, pentru aprobarea a doua acorduri de parteneriat necesare semnării unor contracte de finanţare aferente proiectelor depuse de Primăria Voluntari în cadrul POR 2014 - 2020, ce vizează achiziţia de autobuze electrice.

Subliniem totodată faptul că acordurile de parteneriat nu implică contribuţie financiară din partea Municipiului Bucureşti, dar reprezintă o condiţie esenţială pentru contractarea proiectelor.

În total, cele două proiecte depuse prevăd achiziţia a 36 autobuze electrice: 22 de capacitate medie (min. 66 locuri) şi 14 de capacitate mică (min. 49 locuri).

Autobuzele electrice care vor fi achiziţionate prin cele două proiecte urmează a fi date în administrare, conform legii, operatorului regional SC Societatea de Transport Voluntari SĂ (STV), operator ce îşi desfăşoară activitatea pe baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/ 17.05.2019, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov.

Proiectele depuse vor contribui la reducerea emisiilor de carbon şi de alte gaze cu efect de seră provenite din transportul rutier motorizat, atât la nivelul oraşului Voluntari cât şi al Municipiului Bucureşti, traseele având o porţiune considerabilă pe Şoseaua Colentina între Bucur Obor şi Pasaj Colentina.

Tag-uri Institutii: