8 decembrie 2021

PMP cere demiterea/demisia viceprimarului Flavia Boghiu

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Organizaţia judeţeană Braşov a Partidului Mişcarea Populară cere demiterea/demisia viceprimarului Flavia Boghiu pentru încălcarea dreptului cetăţenilor la informaţii de interes public.

Doamna viceprimar a încălcat, în ultima şedinţă a Consiliului Local, dreptul cetăţenilor la informaţii de interes public după ce le-a cerut jurnaliştilor prezenţi în sala de şedinţă să plece, pe motiv că nu ar fi nici consilieri locali, nici angajaţi ai Primăriei.

Prin urmare, îi prezentăm doamnei vice textul legii care permite oricui accesul la şedinţele legislativului local, întotdeauna publice şi niciodată secrete.

Este vorba despre LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Articolul 1 – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Articolul 2 În sensul prezentei legi:

a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani publici

b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei

Doamna viceprimar Boghiu consideră că Regulamentul Consiliului Local, care spune că la şedinţe pot lua cuvântul „prefectul, preşedintele Consiliului Judeţean sau reprezentanţii acestuia, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi reprezentanţi ai Guvernului (…)” este mai presus de lege.

Din fericire, tentativa de instaurare a dictaturii în Consiliul Local a fost stopată de secretara municipiului Braşov, Adriana Trandafir, care i-a explicat regulamentul pe înţelesul viceprimăriţei, adică jurnaliştii nu ar putea lua cuvântul decât după ce ar fi cerut acest lucru în scris, dar pot asista la şedinţă, aşa cum s-a putut dintotdeauna.

Partidul Mişcarea Populară Braşov consideră că Braşovul se află pe un traseu periculos cu actuala conducere de la vârful Primăriei. Transparenţa promisă nu există, investiţiile promise nu sunt nici măcar în faza de proiect, curăţenia este compromisă, siguranţa cetăţeanului este de domeniul trecutului, iar imaginea oraşului, în ansamblul ei, este din ce în ce mai afectată.

Partidul Mişcarea Populară se solidarizează cu presa şi cetăţenii Braşovului şi solicită respectarea tuturor legilor care apără şi protejează cetăţeanul, în slujba căruia ar trebui să se afle atât primarul Coliban, cât şi doamna viceprimar Boghiu.

Biroul de presă
Partidul Mişcarea Populară Braşov

Comunicat de presă – Partidul Mişcarea Populară, filiala Braşov