27 iunie 2022

PMP: Refuzul Zilei europene a libertăţii religioase ne poate arunca,din nou, în evul întunecat al negării dreptului la rugăciune!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

PMP regretă poziţia Parlamentului European faţă de libertatea religioasă

PMP îşi exprimă dezamăgirea faţă de blocarea de către Parlamentul European a declarării Zilei internaţionale de libertate religioasă. Iniţiativa acestei zile oficiale a venit din partea Intergrupului pentru libertatea religiei, credinţei şi toleranţei religioase şi susţinută de grupul conservatorilor şi reformiştilor, dar şi de PPE.

Proiectul a fost respins de socialişti şi de neocomuniştii din grupul Renew Europe. Poziţia adoptată de Parlamentul European reprezintă o palmă pe obrazul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, pentru care au luptat, secole, de-a rândul, înaintaşii noştri.

Decizia Parlamentului European este o mare jignire adusă popoarelor din estul Europei, care au trăit în comunism vexaţiunile libertăţii de credinţă, care au fost martorele dărâmării bisericilor, a aruncării în temniţele comuniste a celor plini de evlavie şi milostenie.

Refuzul Zilei europene a libertăţii religioase ne poate arunca,din nou, în evul întunecat al negării dreptului la rugăciune şi poate duce la recrudescenţa mişcărilor neo-marxiste care propovăduiesc eliminarea credinţei din viaţa omului.

PMP consideră că Parlamentul European nu are dreptul de a pune piedici în declararea unei zile oficiale de manifestarea diversităţii culturale, în expunerea unor valori care au dăinuit de secole şi care au dat sens vieţii umanităţii.

Libertatea religioasă a fost o permanentă bătălie pentru exprimarea propriei credinţe în Dumnezeu, ca o formă de manifestare a gândirii şi asumare a unor principii care ghidează acţiunile şi comportamentul omenesc.