7 octombrie 2022

PNRAS este cuprins în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare PNRR, în valoare de 543 milioane euro

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În şedinţa de Guvern de astăzi, 30 decembrie, a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), iniţiată de Ministerul Educaţiei. PNRAS este cuprins în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare PNRR, în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

Prin Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar vor fi acordate granturi în valoare de maximum 200.000 euro/şcoală pentru cel puţin 2.500 de unităţi de învăţământ de stat, de nivel primar şi gimnazial cu prioritate de intervenţie ridicată, din lista celor 3.235 de şcoli eligibile identificate prin utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE). Unităţile de învăţământ care vor beneficia de aceste granturi vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei în luna ianuarie a anului 2022. Pana la finalul lunii martie 2022, primele 750 de unităţi de învăţământ vor beneficia de finanţare.

Din perspectiva obligaţiilor asumate prin PNRR, prin adoptarea acestui act normativ este atins Jalonul 462, asumat prin Componenta 15 – Educaţie din PNRR, Reforma 3 – Reforma sistemului de învăţământ obligatoriu pentru prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii, Investiţia 4 – Sprijinirea unităţilor de învăţământ cu risc ridicat de abandon şcolar.

MATE este principalul instrument prin care vor fi realizate cele două obiective generale ale PNRAS: creşterea autonomiei şi a capacităţii unităţilor de învăţământ în utilizarea resurselor, respectiv monitorizarea elevilor în risc de abandon şcolar si părăsire timpurie a şcolii, precum şi sprijinirea unităţilor de învăţământ în colectarea de date relevante si realizarea planurilor de activităţi individualizate şi formare. Mai precis, MATE reprezintă un instrument pentru avertizare privind riscul de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii, precum şi pentru intervenţia în vederea reducerii acestora. MATE conţine atât cadrul metodologic, procedurile operaţionale şi un set de instrumente necesare pentru identificarea riscului, cât şi un pachet de măsuri şi acţiuni care vor contribui într-o manieră integrată la avertizarea timpurie şi reducerea riscului, structurat pe trei componente: prevenire, intervenţie şi compensare a abandonului şcolar. MATE se bazează pe cinci piloni: abordare multidisciplinară, colaborare, măsuri de prevenire, intervenţii diferenţiate pe niveluri de gravitate a situaţiei şi pregătirea cadrelor didactice.

Tipurile de activităţi eligibile in PNRAS sunt foarte diversificate:
1.activităţi pedagogice şi de sprijin – cursuri remediale, activităţi de tip şcoală după şcoală, asigurarea consilierilor si mediatorilor şcolari în comunităţile roma, orientare şcolară, cursuri de educaţie parentală, metode de predare pentru elevii cu CES, sprijin pentru concursuri şcolare şi orice alte activităţi adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaţionale speciale, alţi elevi cu risc ridicat de abandon şcolar);
2.activităţi outdoor, recreative, cercuri şcolare, activităţi de sprijin individualizat, subvenţii, activităţi extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activităţi nonformale, activităţi culturale comunitare, sportive, susţinerea unor parteneriate între şcoli şi alte entităţi, sprijin pentru participare la concursuri, activităţi de networking şcolar etc.
3.achiziţia de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spaţii de lectură, amenajarea curţii şcolii, abonamente internet, kituri ştiinţifice, abonamente la platforme educaţionale, cheltuieli cu mentenanţa.

Complementar cu granturile directe în suma totală de 500 milioane euro, PNRAS prevede suma de 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajaţi din învăţământul preuniversitar. Formarea implică metode şi tehnici de reducere a abandonului şcolar, identificarea nevoilor şi abilităţilor elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competenţe interculturale şi evaluare formativă. Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunităţi de practică, învăţarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginţi şi leadership pentru directori.

Sorin Mihai CÎMPEANU,
ministrul Educaţiei