Publicat: 17 Iunie, 2020 - 10:25
Share

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, continuă sprijinul autorităţilor publice locale, prin finanţarea unor proiecte, în valoare totală de aproape 25 de milioane de lei, care au ca obiective:

* dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă în judeţul Dolj (optimizarea şi eficientizarea proceselor orientate către cetăţeni, în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice, prin creşterea performanţei în management la nivelul administraţiei publice a judeţului) - 1.687.551,14 lei;

* proceduri simplificate de reducere a birocraţiei pentru cetăţeni în municipiul Alba-Iulia (creşterea calităţii procesului decizional la nivelul municipiului, pentru a răspunde în mod fundamentat şi coerent nevoilor comunităţii locale) - 1.237.794,46 lei;

* simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Vatra Dornei (consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul municipiului, prin planificare strategică, simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office - adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor - şi front-office pentru serviciile publice furnizate) - 3.898.386,42 lei;

* accesul direct al cetăţeanului la serviciile socio-medicale ale municipiului Baia Mare (îmbunătăţirea proceselor şi implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni în domeniul socio-medical) - 2.396.725 lei;

* performanţă, transparenţă şi eficienţă în slujba cetăţeanului în administraţia locală Dorohoi (consolidarea capacităţii administrative şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice gestionate partajat de către municipiul Dorohoi prin investiţii integrate de simplificare a procedurilor instituţionale şi de reducere a birocraţiei pentru cetăţeni, corelate cu dezvoltarea capacităţii de planificare strategică pe termen lung) - 3.571.808 lei;

* planificare strategică şi simplificare administrativă pentru cetăţenii municipiului Codlea (îmbunătăţirea performanţei administrative a municipiului în ceea ce priveşte planificarea strategică şi implementarea măsurilor de simplificare administrativă de tip front-office şi back-office, în baza competenţelor sale partajate) - 3.781.165,50 lei;

* inovare şi performanţă în administraţia publică a Consiliului Judeţean Vrancea (creşterea calităţii şi a performanţei serviciilor publice din cadrul CJ Vrancea, ca urmare a implementării de strategii pe termen lung şi a aplicării de măsuri de reducere a birocraţiei şi simplificare a procedurilor pentru cetăţenii judeţului) - 3.949.107,27 lei;

* management administrativ performant şi orientat către cetăţeni la nivelul UAT - Judeţul Suceava (consolidarea capacităţii administrative la nivelul judeţului, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare a acestuia, în concordanţă cu limitele strategice europene, naţionale şi regionale, şi crearea de măsuri de simplificare pentru cetăţeni în concordanţă cu SCAP) - 1.250.327,85 lei;

* simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Gherla (consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul municipiului, prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office şi front-office) - 2.985.070,80 lei.