Publicat: 18 Aprilie, 2019 - 20:13

Proiecte de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 18 aprilie 2019

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE privind activitatea de emitere de monedă electronică
 2. PROIECT DE LEGE privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării  ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

 1. HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Lugoj-Deva"
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag - Cerna", judeţul Gorj
 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării României, prin Ministerul Apărării Naţionale, ca membru cu drepturi depline, în cadrul Centrului european de transport aerian tactic
 5. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Giurgiu, Braşov şi Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Iaşi, Arad, Brăila, Constanţa, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui şi municipiul Bucureşti
 7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea" - Etapa 2
 8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
 9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.142/2018 privind precursorii de droguri
 10. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
 11. HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naționale
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
 14. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia    Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea
 15. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din  domeniul public al statului
 16. HOTĂRÂRE  pentru modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
 17. HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara
 18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă Municipiul Piteşti"
 19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni"
 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare
 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cuza Vodă, judeţul Constanţa
 22. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vorniceni, judeţul Botoşani
 23. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ştiubieni, judeţul Botoșani
 24. HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth-Investim în copii, investim în viitor”
 25. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Neamţ
 26. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

IV.     MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Înființarea unui post de ataşat pe probleme de muncă şi sociale în cadrul Ambasadei României din Statul Israel
 2. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil, teren în suprafaţă de 237 mp, situat în Bacău, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafaţă de 40.000 mp., situat în municipiul Bucureşti, sector 2, strada Fabrica de Glucoză, nr. 2-4 din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale
 4. MEMORANDUM cu tema: Construcția podului peste Dunăre între Svishtov-Zimnicea
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii, semnării şi încheierii, prin schimb de scrisori, a Acordului între Guvernul României şi ONU, cu privire la găzduirea de către România a Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind soluțiile pentru agricultură durabilă şi agricultura de precizie” (Cluj-Napoca, 6-10 mai 2019)
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Dominicane cu privire la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu
 7. MEMORANDUM cu tema: Andosarea Declarației Comune România-Vietnam

 

V.      INFORMĂRI

 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

 

VI.     PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii educației naționale nr. 1/2011
 2. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România, provenit dintr-o propunere legislativă
 3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019
 4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
 5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
 6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 339/18.05.2012
 8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 9. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare
 10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare

 

Tag-uri Institutii: