Publicat: 6 Aprilie, 2020 - 22:08
Share

Proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 6 aprilie 2020

 

 

 1. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

 

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

 

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare

 

 1. PROIECTE DE LEGI

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, încheiat la Lillafured, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la aceeași dată, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative

 

 1. HOTĂRÂRI

 

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Navă specializată de căutare şi salvare pe mare cu capacitatea de 100 persoane salvate"

 

 1. HOTĂRÂRE pentru declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400"

 

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Națională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune „CNCIR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 

 

 1. MEMORANDUMURI

 

 1. MEMORANDUM cu tema: acordul de principiu privind posibilitatea contractării de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut pentru politici de dezvoltare

 

 1. PUNCTE DE VEDERE

 

 1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 30 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Tag-uri Institutii: