27 octombrie 2021

Politehnica timişoreană este prima universitate din România care semnează Carta Diversităţii

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Politehnica Timişoara a semnat, în premieră pentru o instituţie de învăţământ superior din România, Carta Diversităţii, o iniţiativă a Comisiei Europene din 2010, lansată la noi în ţară în 18 aprilie 2018, ce reuneşte 144 de semnatari, printre acestea aflându-se marile companii şi principalele instituţii. La nivel european, platforma dedicată reuneşte peste 7000 de semnatari din 18 state membre care şi-au asumat principiile care stau la baza Cartei, peste 14 milioane de angajaţi (cca. 200.000 în România) beneficiind deja de angajamentul voluntar al companiilor şi instituţiilor semnatare în domeniul managementului diversităţii.

Carta Diversităţii din România urmează modelele de succes existente în alte state europene şi are la bază un set de principii generale, asumate voluntar de către semnatari cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea, incluziunea şi egalitatea de şanse la locul de muncă. Reunind la aceeaşi masă grupuri co-interesate dintre cele mai diverse, Carta este o excelentă platformă colaborativă de dezbatere în jurul managementului diversităţii. Angajamentul facilitează semnatarului accesul la platforma de resurse, bunele practici şi instrumentelele dezvoltate în cadrul Cartei şi cele puse la dispoziţie prin Platforma Europeană de Diversitate.

„Universitatea Politehnica Timişoara reprezintă de un secol un pol al inovaţiei pentru vestul ţării şi continuă să ducă mai departe această tradiţie. Fiind o universitate tehnică, are la bază dezvoltarea tehnologiei pentru progresul societăţii, iar în ceea ce priveşte tehnologia, aceasta nu face diferenţe de gen, rasă, cultură, religie, etnie, naţionalitate, personalitate sau orice alte trăsături care conferă unicitate fiecăruia dintre noi. Tot în acest fel, pentru Universitatea Politehnica Timişoara valorizarea şi recunoaşterea potenţialului fiecărei persoane în parte este şi va rămâne o prioritate.

Suntem în egală măsură mândri şi bucuroşi să fim prima universitate din România care semnează Carta Diversităţii şi avem convingerea că astfel de iniţiative vor duce la dezvoltarea unei societăţi mai echitabile şi mai favorabile incluziunii. Astfel, ne aliniem şi ducem mai departe spiritul Timişoarei, acela de toleranţă în diversitate. Timişoara a fost şi continuă să fie un spaţiu multicultural, al incluziunii, unde diversitatea a fost întotdeauna sprijinită şi celebrată, sub toate formele ei.

Credem cu tărie că viitorul omenirii se bazează pe diversitate şi de aceea, încurajăm şi alte universităţi să se alinieze acestor valori fundamentale, care stau la baza unei lumi incluzive şi sigure pentru noi toţi”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara.

Dacă la începuturi Şcoala Politehnică era văzută ca o universitate predominant masculină (deşi a avut şi câteva studente încă din primul an de existenţă), astăzi raportul genurilor a început să se echilibreze în UPT, concomitent şi cu dezvoltarea unor noi profiluri şi specializări (arhitectură, comunicare, management), dar şi prin interesul tot mai mare al studentelor pentru domenii cum sunt ingineria sau zona IT.

*** Despre Universitatea Politehnica Timişoara
Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi.

În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii Politehnica Timişoara constă în satisfacerea cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi postuniversitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, totodată, preocuparea pentru viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare a acesteia în plan local, regional, naţional, internaţional.

Lucian Ronkov
Departament Comunicare şi Imagine