Publicat: 28 Mai, 2015 - 17:29

În perioada 27-28 mai 2015, la Bucureşti, s-a desfăşurat cel de-al cincilea Congres Plenar AIRPOL cu tema „Oportunităţi de Cooperare Internaţională pentru Poliţiile Europene şi Unităţile de Pază a Frontierei”, la care au participat reprezentanţi din partea fiecărui stat membru al Uniunii Europene, precum şi participanţi din partea organizaţiilor internaţionale în domeniu.

La acest eveniment, România a fost reprezentată de subsecretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, chestor şef de poliţie Florea OPREA şi o delegaţie a Poliţiei de Frontieră Române, condusă de chestor principal de poliţie Dumitru HARALAMBIE, adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

Ca urmare a gradului de implicare, al rezultatelor obţinute şi al disponibilităţii manifestate de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră în atingerea obiectivelor AIRPOL, Biroul Permanent al reţelei de cooperare AIRPOL a luat decizia organizării, în perioada 27-28 mai a.c., a Congresului Plenar AIRPOL – 2015, în România, cu tema „Oportunităţi de Cooperare Internaţională pentru Poliţiile Europene şi Unităţile de Pază a Frontierei”.
La activitate au participat, pe lângă oficialii români, reprezentanţi din partea fiecărui stat membru al Uniunii Europene, participanţi din partea organizaţiilor internaţionale (EUROCONTROL, INTERPOL, EUROPOL, FRONTEX, etc.), delegaţia AIRPOL, precum şi reprezentanţi ai Departamentului Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
Pe timpul întrunirii, partea română a subliniat cooperarea cu statele terţe pe domeniul de frontiere aeriene, a prezentat Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti – Otopeni şi a răspuns întrebărilor formulate de către oficialii străini pe problematica de referinţă, în domeniul de competenţă al Poliţiei de Frontieră Române.

AIRPOL reprezintă reţeaua de cooperare permanentă şi multidisciplinară a poliţiei de frontieră, poliţiei, serviciilor private de securitate şi altor servicii relevante de aplicare a legii, care sunt active în şi în jurul aeroporturilor, cu misiunea de a contribui substanţial la sporirea securităţii în aeroporturile din statele membre ale Uniunii Europene şi a statelor Schengen asociate, la combaterea activităţilor infracţionale în interiorul şi în jurul aeroporturilor şi la alte aspecte legate de securitatea aviaţiei civile.
Principalele obiective ale AIRPOL constau în asigurarea securităţii frontierelor aeriene, a aviaţiei civile, dar şi activităţii de poliţie în aeroporturi, în ceea ce priveşte criminalitatea şi combaterea terorismului.
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române a aplicat în cadrul acestui proiect, având responsabilităţi ca membru activ în grupul central, de contribuire la organizarea, iniţierea şi coordonarea activităţilor AIRPOL, dar şi de participare la atelierele de lucru, congrese şi acţiuni transfrontaliere.

Organizarea acestei reuniuni reprezintă o dovadă a implicării Poliţiei de Frontieră Române în întărirea relaţiilor de cooperare cu autorităţile şi organizaţiile ţărilor implicate în lupta împotriva acţiunilor infracţionale în aeroporturi.

În cei cinci ani de activitate, AIRPOL a organizat o serie de congrese plenare, seminarii, ateliere de lucru, dar si acţiuni transfrontaliere la care au participat reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Dintre acestea menţionăm:

•    În aprilie 2013, Poliţia de Frontieră Română a participat la prima fază a acţiunii transfrontaliere „Trafficking and smuggling of human beings in the EU via aviation” organizată de reţeaua AIRPOL, la nivelul aeroporturilor statelor membre U.E.

•    În luna octombrie 2013, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Direcţia de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei din cadrul I.G.P.F., în calitate de Punct Naţional de Contact AIRPOL - a organizat şi coordonat acţiunea transfrontalieră GOODEYE, în cooperare cu D.G.V. - Biroul Vamal Otopeni, respectiv I.G.P.R. - Direcţia Poliţiei Transporturi, având ca scop principal prevenirea şi combaterea traficului ilicit de bunuri. Pe timpul desfăşurării acţiunii, în baza unor analize de risc efectuate împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal Otopeni, au fost selectaţi pasageri pentru efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor transportate, respectiv au fost efectuate controale amănunţite asupra unor colete transmise prin firmele de curierat. Rezultatele organizării şi coordonării la nivel naţional de către Poliţia de Frontieră Română a acestei acţiuni transfrontaliere au fost apreciate atât de Biroul Permanent AIRPOL-Bruxelles cât şi de EUROPOL, acestea făcând obiectul mediatizării la nivel european şi naţional.

•    În baza invitaţiei primite din partea Biroului Permanent AIRPOL, precum şi a detaliilor stabilite cu oficialii belgieni, un ofiţer P.F.R. a participat la grupul de lucru „Airport Crime” – organizat la Helsinki (Finlanda). Reprezentantul P.F.R. a participat şi la elaborarea manualului-ghid „Ţinte Uşoare în Aeroporturi” privind identificarea ţintelor uşoare în aeroporturi din perspectiva autorităţilor de aplicare a legii şi de securitate care îşi desfăşoară activitatea în mediul aeroportuar.

•    În perioada 19-20 iunie 2013, s-a desfăşurat pe teritoriul României, în municipiul Bucureşti, vizita delegaţiei Poliţiei Federale Belgiene – Biroul Permanent AIRPOL pentru a analiza sistemul eAPIS, folosit de instituţia noastră. În cadrul programului de desfăşurare a celei de-a doua etape a proiectului, Grupul Central AIRPOL a stabilit crearea unor echipe formate din trei membri, reprezentanţi ai structurilor de aplicare a legii din aeroporturile statelor membre AIRPOL, în vederea efectuării unor vizite la aeroporturile U.E. pentru evidenţierea bunelor practici şi a tehnologiilor folosite dar şi pentru identificarea vulnerabilităţilor. Vizita la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni a avut loc în perioada 26-27.03.2015.