Publicat: 7 Martie, 2018 - 16:00
Share

Politicile verzi și Economia Circulară au fost principalele teme puse în discuție de Grupul IRIDEX la Forumul “Tranziție Inteligentă către un Sector Energetic Digitalizat și Sustenabil”, care a avut loc astăzi la Palatul Parlamentului, o ediție dedicată producției de energie alternativă și implementării principiilor eficienței energetice. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea reprezentanților Statului Român din ministerele de resort și autoritățile de reglementare, printre care dl. Anton Anton, Ministrului Energiei, dl. Petru Bogdan Cojocaru, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, și Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) – dl. Dumitru Chiriță. Prezent la discuții a fost și dl. Iulian Iancu, Preşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.

Grupul IRIDEX a fost reprezentat la această reuniune de o delegație a IRIDEX Group, condusă de dl. Corneliu Pascu, Președinte IRIDEX Group, care i-a întâlnit în cadrul dezbaterilor pe principalii reprezentanți ai industriei, ai autorităților și ai celor mai puternice asociații de profil, printre care Președintele Directoratului Hidroelectrica – dl. Bogdan Badea, Directorul Direcției de Management Energetic Romgaz – dl. Bela-Atila Balasz, Consilier al Directorului General Nuclearelectrica și Președinte – dl. Teodor Chirica (totodată reprezentant al Forumului Atomic European). Au mai fost prezenți la discuții experți în energie și politici sustenabile din partea Companiei Deloitte România, printre care dl. Răzvan Nicolescu și Directorul Executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) - dr. ing. Silvia Vlăsceanu.

“România suportă un cost al energiei electrice din energie alternativă destul de ridicat ca urmare a unor norme de securitate, cât și a integrării verzi conform normelor UE. Investițiile din domeniul energetic ar trebui să aibă un domeniu larg de utilitate, iar fondurile ar putea reprezenta un sprijin real pentru economia circulară. Un exemplu poate fi cel al Italiei, unde fermele produc energie electrică prin biodigestoare, cu preț reglementat. Astfel de investiții rezolvă problema de eliminare a deșeurilor vegetale din ferme ECO, precum și eficientizarea producției“, a spus dl. Corneliu Pascu, președinte al Grupului IRIDEX.

Compania IRIDEX a instalat prima instalație tehnologică de producție a energiei alternative prin valorificarea gazului de depozit – până acum unică în România. Prefigurând efortul general de proiectare a orașelor inteligente, Iridex a construit una dintre primele clădiri eficiente energetic în București, fiind implicată în implementarea de soluții smart în domeniile sale de activitate, printre care managementului deșeurilor (Smart Waste Management), eficiența energetică (Smart Energy), agricultura inteligentă (Smart Agriculture) și clădirile inteligente (Smart Building). De asemenea, IRIDEX este implicată în proiecte de cercetare-dezvoltare, alături de instituții prestigioase din țară și din străinătate, precum și într-unul dintre cele mai active clustere din România – Start Inovare.

Strategia energetică a României 2016 – 2030 sau digitalizarea și eficienţa energetică au fost principalele teme puse în discuție în cadrul acestei reuniuni, alături de analize susținute ale provocărilor cu care se confruntă sectorul energetic din România în contextul noilor directive ale Comisiei Europene pentru sectorul energetic. Participanții au definit rolul României pe piața energetică din Sud-Estul Europei și principalele direcții de dezvoltare pentru a obține independenţă şi securitate energetică.
Inovarea a fost o constantă în drumul parcurs de Iridex, un grup de companii cu capital privat integral românesc, care aniversează 25 de ani de inovație pe piața românească, investiția în tehnologii dedicate producției de energie alternativă reprezintă una dintre liniile principale de dezvoltare. Realizarea, în anul 2010, a primei instalații de producere a energiei electrice și termice din gazul de depozit (din gazul produs de un depozit de deșeuri menajere) este unul dintre cei mai importanți pași făcuți de Grupul IRIDEX în vederea producerii de energie alternativă. Instalația este complet automatizată și monitorizată de un sistem informatic dedicat, integrabilă în sistemul energetic în mod elastic și poate fi programată să funcționeze fie în mod continuu, fie doar în perioadele de vârf de cerere energetică. Această instalație este și acum unică în România, are o capacitate instalată de 3,6 Mwel și 1,8 Mwt  și până acum are mai mult de 54 milioane de m3 de gaz valorificat, cu o producție de cca. 120400 MWh energie electrică livrată în SEN. Printre beneficiile acestei instalații tehnologice se numără și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cca. 17 700 tone metan (27 mil m3), cca. 40 568 tone dioxid de carbon (20 mil m3), respectiv cca. 7 300 tone hidrogen sulfurat (5,4 mil m3).

Instalațiile de valorificare a gazului de depozit folosite de Iridex sunt cele mai performante instalații din Uniunea Europeană, certificate CE și realizate în conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate și protecție a mediului. Instalațiile sunt operate de personal cu înaltă calificare, pe baza unor proceduri stricte, verificate și confirmate de autoritățile de mediu din România, fiind în perfectă concordanță cu legislația de mediu din România.

Înfiinţat în urmă cu peste 25 de ani, IRIDEX Group are peste 700 de angajaţi şi o cifră de afaceri de circa 75 de milioane de euro. Cu acţionariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de gestiunea integrată a deșeurilor, proiectare și exploatare de depozite ecologice municipale pentru deșeuri nepericuloase, construcții civile și industriale, lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de calitate. Iridex implementează proiecte de pionierat în diverse domenii: promovarea folosirii surselor de energie regenerabilă, instalaţii de producere de energie electrică din biogaz
 

Tag-uri Institutii: