13 august 2022

Poliţiştii de imigrări au aplicat 27 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 89.300 de lei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN PRAHOVA ÎN ANUL 2021

În cursul anului 2021, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Prahova au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 3772 de persoane, dintre care 2748 din state terţe şi 1024 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 11 străini în situaţii ilegale şi emise decizii de returnare de pe teritoriul României. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 27 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 89.300 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Prahova, în cursul anului 2021, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 3772 de persoane, dintre care 1024 de străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Turcia, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, China şi 1024 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania şi Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt în scop de angajare în muncă, conexe la unitatea familiei, respectiv, reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE, pentru studii sau stabilirea domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 18 invitaţii depuse cu precădere pentru străini din Pakistan, India, Iran, Liban şi Iordania.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 1104 de permise de şedere, dintre care 1049 pentru şedere temporară şi 55 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate peste 200 de certificate de înregistrare şi 7 cărţi de rezidenţă permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 2726 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, cele mai multe fiind înregistrate pentru cetăţeni străini din Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Ucraina, Turcia, Bangladesh şi India, în domenii precum construcţii industriale, agricultură, industria alimentară şi turism.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 81 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţii cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 11 străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 11 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termen pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, au fost aplicate 27 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 89.300 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI PRAHOVA