Publicat: 20 Noiembrie, 2014 - 09:45
Share

În anul şcolar/universitar 2013-2014, populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost de 3650,9 mii copii, elevi şi studenţi înscrişi, reprezentând peste trei sferturi din populaţia de vârstă şcolară (78,2%), conform Institutului Naţional de Statistică.
Distribuţia populaţiei şcolare pe niveluri educaţionale se prezintă astfel: învăţământul preşcolar (15,6%), învăţământul primar şi gimnazial (47,7%), învăţământul liceal (21,3%), învăţământul profesional (0,7%), învăţământul postliceal (2,8%), învăţământul superior, universitar de licenţă (11,9%).
Din totalul populaţiei şcolare cuprinsă în sistemul de educaţie, 68,6% au studiat în mediul urban.
La nivel naţional distribuţia pe sexe a populaţiei şcolare a fost aproape echilibrată (49,5% feminin şi 50,5% masculin).

La sfârşitul anului şcolar/universitar 2012-2013 au fost înregistraţi 526,3 mii absolvenţi din toate nivelurile educaţionale. Dintre aceştia, 38,0% au provenit din învăţământul liceal, 34,7% din învăţământul gimnazial, 21,1% au provenit din învăţământul superior şi 5,1% din postliceal. Numărul absolvenţilor din învăţământul profesional a reprezentat doar 1,1% din totalul absolvenţilor anului şcolar/universitar 2012-2013.
Există discrepanţe între numărul absolvenţilor din mediul urban şi rural, pentru aproape toate nivelurile de educaţie, mai accentuate la nivelurile superioare (liceal şi profesional, postliceal şi superior). Aceste diferenţe se datorează faptului că unităţile de învăţământ îşi au sediul în mediul urban, iar înregistrarea datelor se realizează după sediul instituţiei de învăţământ.
În anul şcolar/universitar 2013-2014, activitatea educaţională şi de instruire din sistemul de învăţământ a fost asigurată de 248,0 mii cadre didactice, ponderea personalului didactic de sex feminin fiind majoritară în toate nivelurile de educaţie, cu excepţia învăţământului superior. Cea mai mare pondere a personalului didactic de sex feminin a fost înregistrată în învăţământul preşcolar (99,6%), fiind urmat de învăţământul primar şi gimnazial (77,4%), postliceal (76,4%), liceal (69,1%) şi profesional (63,4%). 
În instituţiile de învăţământ din mediul urban îşi desfăşoară activitatea didactică 164,9 mii persoane, iar în mediul rural 83,1 mii persoane.