Publicat: 15 Iunie, 2020 - 11:07
Share

Pentru a sprijini beneficiarii POR 2014 - 2020, ca urmare a impactului pandemiei generate de COVID - 19, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) a revizuit una dintre condiţiile specifice din contractele de finanţare aplicabile următoarelor apeluri de proiecte, în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de implementare a proiectelor:

* Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 - IMM (APEL 2019 - Nord Est, Vest)

* Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 - IMM (APEL 2016)

* Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2.ITI - IMM

Noile prevederi, cuprinse în ghidul specific, sunt publicate la adresa www.inforegio.ro

* * *

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul MLPDA şi a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015.

Obiectivul său general îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.