Publicat: 18 Iunie, 2018 - 12:50

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 15.06.2018, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul:

- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea A - Ambulatorii "Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate" şi Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă , Operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe".

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro / info@mdrap.ro, până la data de 25.06.2018. Apelurile de proiecte se adresează celor şapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, inclusiv a oraşelor/municipiilor din cadrul ADI "ITI Delta Dunării".

Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 1.000.000 euro . În ceea ce priveşte valoarea maximă totală eligibilă, se va avea în vedere alocarea regională şi nu se va depăşi valoarea unui proiect "major" aşa cum este el definit atât în legislaţia naţională cât şi în cea comunitară, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii.

Solicitanţii eligibili în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt:
a) Ministerul Sănătăţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, conform Hotarârii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
b) Parteneriate între Ministerul Sănătăţii şi:
- unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- autorităţi/ instituţii ale administraţiei publice locale;

- unităţi sanitare publice cu personalitate juridică proprie;

- orice alte autorităţi/ instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

În cazul parteneriatului, liderul de proiect/parteneriat va fi Ministerul Sănătăţii.