16 ianuarie 2022

Posturi vacante în judeţul Constanţa

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMARE PUBLICĂ

SC CONFORT URBAN SRL angajează:
– 1 post inginer în cadrul Serviciului sistematizare şi siguranţă rutieră;
– 1 post economist în cadrul Sectiei producţie, utilaj, transport;
– operator/mecanic utilaj (buldoexcavator şi încărcător frontal);
– muncitori calificaţi (pavator, bordurar, zidar/pietrar, mozaicar, dulgher, fierar-betonist) în cadrul Şantierului de reparaţii, întreţinere tramă stradală.

Condiţii:
1. Candidaţii pentru postul de inginer în cadrul Serviciului sistematizare şi siguranţă rutieră trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– Să fie absolvent de studii superioare şi să deţină diplomă de licenţă pentru profesia de inginer în domeniul/profilul construcţii civile/inginerie civilă/inginerie şi management/inginerie economică;
– Să deţină experienţă efectivă în muncă de minim 3 ani;
– Abilităţi de comunicare şi spirit de iniţiativă;
– Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (suita Office).
– Constituie avantaj: experienţa anterioară pe un post similar.

2. Candidaţii pentru postul de economist în cadrul Secţiei producţie, utilaj, transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– Să fie absolvent de studii superioare profil economic;
– Posesor carnet de conducere categoria B, cu experienţă;
– Disponibilitate/experienţă de lucru pe teren (în condiţii de lucru la exterior)
– Capacitatea de a coordona o echipă;
– Abilităţi de comunicare si spirit de iniţiativă;
– Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (suita Office).
– Constituie avantaj: experienţa anterioară pe un post similar.

3. Candidaţii pentru posturile de operator/ mecanic utilaj şi muncitori calificaţi în cadrul Santierului de reparaţii, întreţinere tramă stradală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să fie absolvenţi de studii medii, generale (după caz) şi să deţină diplomă/certificat de calificare în domeniu;
– pentru postul de operator/mecanic utilaj (buldoexcavator şi încărcător) condiţii suplimentare: permis de conducere cat. B, C (profesionist);
– Constituie avantaj: experienţa anterioară pe un post similar.

Candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:
– Diplome/Certificatele de pregatire profesională (copii conforme cu originalul);
– Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
– CV (în original);
– 1 recomandare (în original);
– Adeverinţă medicală (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, la Biroul Resurse Umane în perioada 07.12-10.12.2021 zilnic între orele 08:00 – 14:00. Relaţii la telefon 0241/672299, tasta 7.