27 iunie 2022

„Poveşti de noapte bună”, un nou proiect al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Distribuie pe rețelele tale sociale:

După succesul avut cu volumul „Antologie de texte literare pentru copii” apărut în anul 2017 şi cu cele două ediţii ale antologiei „Verbum” apărute în anii 2019 şi 2020, începând cu acest an Consiliul Judeţean Alba şi Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba îşi propun să aducă la lumina tiparului un nou volum antologic de literatură pentru copii.

Acesta va cuprinde creaţii ale tuturor celor ce au înclinaţii înspre literatura pentru copii, fie că sunt autori consacraţi, fie autori la început de drum, singura condiţie fiind aceea de a respecta cerinţele impuse pentru realizarea acestui proiect. Acestea sunt:

– Textele trebuie să fie creaţii proprii şi să nu mai fi fost publicate niciodată;

– Manuscrisul trebuie redactat la calculator, cu respectarea următoarele caracteristici: să fie redactat în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, mărimea caracterului de 12, spaţiere la 1 rând, lungimea textului de maxim 15 pagini A4;

– În această sesiune sunt acceptate doar textele în proză (Poveşti), scrise obligatoriu în limba română;

– Sunt acceptate unul sau mai multe texte ale aceluiaşi autor, fiecare respectând condiţiile de redactare de mai sus

Toţi cei care doresc să publice în antologia „Poveşti de noapte bună” sunt rugaţi să trimită manuscrisele până la data de 30.08.2021, însoţite de un CV literar, la adresa de E-mail bjapaulnanu@gmail.com. De subliniat că autorii nu vor fi remuneraţi şi vor trebui să cedeze drepturile de autor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. De asemenea, selecţia textelor ce vor fi tipărite în cadrul volumului „Poveşti de noapte bună” va intra în responsabilitatea bibliotecii.

Proiectul editorial este finanţat de Consiliul Judeţean Alba prin programul 8PUBLICAŢIILE BIBLIOTECII/8.4 Poveşti de noapte bună, un program ce face parte din proiectul managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba pentru perioada 2021-2024. Scopul lui este de a promova literatura scrisă, destinată copiilor, şi pe autorii de literatură pentru copii, în vederea cultivării la aceştia a gustului pentru scris şi lectură.Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba