Publicat: 26 Februarie, 2014 - 10:25
Share

ASF respinge cu fermitate acuzațiile acționarilor companiei ASTRA privind “nelegalitatea, depășirea prerogativelor stabilite prin lege și abuzul” în cazul deschiderii procedurii de redresare financiară, a numirii administratorului special KPMG Advisory și a suspendării “nelegale” a drepturilor acționarului majoritar al societății ASTRA, se arată într-un comunicat de presă al ASF.
Prezentăm comunicatul de presă al ASF pe acest subiect:

"Comunicatul atribuit societății ASTRA, din data de 24.02.2014, denaturează premizele deciziei perfect legale de deschidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială pentru societatea ASTRA.

Facem următoarele precizări:

I. Referitor la ‘‘planul de măsuri care prevede inclusiv o majorare de capital compusă dintr-un aport al acționarilor existenți și din fuziunea cu societatea AXA LIFE INSURANCE SA care va determina creșterea capitalului ASTRA cu peste 150 de milioane de lei’’ și la afirmația că ‘‘ASTRA a solicitat în repetate rânduri să aibă în vedere acest plan de măsuri fără însă a primi nici până în momentul de față un răspuns’’:

1. ASTRA nu a depus niciodată la ASF o solicitare privind fuziunea dintre societățile ASTRA și AXA, ci a depus o cerere pentru aprobarea tranzacției de cumpărare a societății AXA.

2. ASTRA a transmis, în datele de 3 februarie 2014 și 7 februarie 2014, Hotărârea Consiliului de Supraveghere și Decizia de Directorat din 31.01.2014, potrivit cărora ar urma să fie demarat un proces de majorare de capital social de 20 de milioane de lei. Planul de măsuri cuprindea estimarea acționarilor că, în urma unei potențiale fuziuni, societatea ASTRA ar beneficia de operațiunea de majorare de capital social a AXA în sumă de 21 de milioane de euro.

3. La planul transmis ASF, în data de 7 februarie 2014, Direcția de Supraveghere și Stabilitate Financiară a răspuns, în data de 14 februarie 2014. În răspuns, ASF a comunicat societății că planul financiar propus de ASTRA nu are o fundamentare tehnică, neexistând niciun indicator economic cuantificat care să conducă la rezultatele prezentate în planul respectiv. Totodată, s-a comunicat companiei că procesul de achiziție al societății AXA Life Insurance SA nu rezolvă necesarul de lichidități al societății ASTRA și că din plan nu rezultă preocuparea potențialului achizitor pentru întărirea capacității financiare proprii în scopul asigurării respectării obligațiilor asumate prin contracte de asigurare și preocuparea pentru protejarea intereselor asiguraților companiei.

4. În urma neregulilor cu impact financiar constatate la societatea ASTRA prin controalele ASF, ASTRA a avut termen de implementare a planului de măsuri până la data de 31 decembrie 2013. Conducerea ASTRA nu a dus la îndeplinire planul de măsuri, ceea ce a constituit un argument în plus pentru aplicarea legii care a impus instituirea procedurii de redresare financiară prin administrare specială.

5. Decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială a fost luată în data de 18 februarie 2014, în urma analizei concludente a tuturor elementelor care impun deschiderea acestei proceduri.

Orice altă acțiune diferită față de cele întreprinse de Autoritatea de Supraveghere Financiară ar fi însemnat ignorarea legii pentru care ASF a fost înființată.

II. Referitor la afirmația: “în loc să aprobe achiziția AXA Life Insurance SA și fuziunea cu societatea ASTRA și crearea unei companii mai bine capitalizate, ASF a hotărât să blocheze tranzacția prin măsuri administrative’’:

1. Potrivit normei privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul CSA nr. 16/2012, cu modificările și completările ulterioare, potențialii achizitori trebuie să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și care să asigure premizele pentru susținerea activității asigurătorului din surse proprii, în cazul în care situația financiară a acestuia se deteriorează. Cu alte cuvinte, înainte ca ASF să poată aproba un contract de cumpărare a unei societăți de asigurare de către o altă societate, potențialul achizitor trebuie să facă dovada solidității sale financiare. În situația de față, ASTRA trebuie să facă dovada solidității sale și nu viceversa.
2. Deși societatea ASTRA pornește în elaborarea Planului de măsuri transmis și de la premiza că procesul de achiziție al AXA SA ‘‘presupune o infuzie de capital de 21 de milioane de euro, precum și preluarea activelor societății AXA’’, majorarea de capital de la AXA nu poate fi folosită pentru rezolvarea necesarului de lichidități al societății ASTRA, aceasta fiind destinată reconstituirii activului net al AXA SA până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social, conform prevederilor art. 153 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată. Majorarea de capital social de 21 de milioane de euro este destinată asigurării stabilității financiare proprii a societății AXA și nu a companiei ASTRA.
3. ASF dorește să informeze publicul că prevederile legale sunt clare și că, în cazul unei fuziuni, activele categoriei de asigurare de viață nu pot fi transferate automat categoriei de asigurări generale, potrivit Legii 32/2000, ci doar cu aprobare legală, în anumite condiții.
4. Autoritatea de Supraveghere Financiară se află în interiorul termenului legal pentru a aproba sau respinge cumpărarea societății AXA de către ASTRA.

III. Referitor la afirmațiile ‘‘numirea KPMG Advisory este nelegală, excesivă și cu depășirea prerogativelor stabilite de lege’’:

1. Administratorul special a fost desemnat, prin decizie, de către ASF în temeiul art. 16 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, şi a Ordinului Președintelui CSA nr. 3.122/2005.
2. Pe lângă imparţialitatea faţă de Astra Asigurări, în desemnarea administratorului special s-a ţinut cont şi de capacitatea de a gestiona un caz complex, fiind astfel contactate 3 companii cu reputaţie internaţională în restructurarea companiilor de asigurări generale şi de viaţă.

    Menţionăm că una dintre cele 3 companii era în incompatibilitate, o alta nu dispunea de resursele necesare în perioada următoare, rămânând o singură companie care şi-a manifestat interesul în aplicarea măsurilor de redresare financiară prin administrare specială.

Printre criteriile de eligibilitate, care au stat la baza desemnării administratorului special, enumerăm următoarele:

a) experienţa internaţională în restructurarea companiilor de asigurări generale şi de viaţă;
b) experienţa profesională locală relevantă în asigurări, audit, consultanţă şi asistenţă juridică;
c) capacitatea de a gestiona un caz complex cu personal cu experienţă relevantă în asigurări, restructurare, gestiunea situaţiilor de criză, tranzacţii etc.

IV. Referitor la afirmațiile ‘‘supendarea drepturilor de acționar al TNG România este nelegală, excesivă, și cu depășirea prerogativelor stabilite de lege’’:

Potrivit art.18din Legea nr. 503/2004privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, odată cu desemnarea administratorului special, în condiţiile prezentei legi, se suspendă:
- atribuţiile legale ale acţionarilor semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale societăţii de asigurare/ reasigurare; aceste atribuţii se transferă administratorului special pe toată perioada administrării speciale;
- drepturile de vot în privinţa numirii şi revocării administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare, dreptul la dividende al acţionarilor, activitatea, precum şi dreptul la remuneraţie ale consiliului de administraţie sau ale administratorului unic, după caz.
Suspendarea operează pe toată perioada administrării speciale.
           Prin urmare, Decizia nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A. conţine la art. 3 prevederile legale menţionate mai sus.
          Conform celor menţionate mai sus, drepturile acţionarilor care sunt suspendate pe perioada administrării speciale vizează numai drepturile de vot în privinţa numirii şi revocării membrilor consiliului de supraveghere al asigurătorului şi dreptul la dividende.

           În condițiile de mai sus, convocarea adunării generale a acționarilor în vederea majorării capitalului social poate fi făcută de către administratorul desemnat de către ASF, în condițiile legii și ale actelor constitutive ale societății, neîngrădind dreptul acționarilor de a participa la majorarea de capital.

           În acest context, a pretinde că AGA nu poate fi convocată este o afirmație neadevărată.

În concluzie precizăm că:

* ASF a respectat toate prevederile legale care impuneau deschiderea procedurii de administrare specială pentru societatea ASTRA;
* O acțiune diferită a ASF ar fi însemnat încălcarea legii pentru care supreveghetorul național a fost înființat și o tolerare a neregulilor constatate la ASTRA;
* Denumirea de către acționarul majoritar al ASTRA a deciziilor ASF drept ‘‘adevărate acțiuni criminale’’ reprezintă un demers de defăimare a rolului și scopului Autorității de Supraveghere Financiară.

ASF solicită acționarilor companiei ASTRA să înceteze demersurile de defăimare care pot periclita demersul perfect legal de salvare a societății prin procedura de redresare financiară. Repetăm, scopul instituirii procedurii de redresare financiară și dorința ASF sunt de înlăturare a neregulilor constatate și de salvare a societății.

Din informațiile solicitate de către ASF administratorului special KPMG Advisory rezultă că acționarii ASTRA nu au cerut aprobarea KPMG pentru comunicatul de presă din data de 24 februarie 2014, la care facem referire. Prin urmare, orice declarație a acționarilor ASTRA reprezintă doar punctul lor de vedere și nu poziția administratorului special.

Dorim să reafirmăm mesajul clar că orice referire nepotrivită la adresa ASF, ca instituție, este de natură să submineze și să prejudicieze activitățile care țin de funcționarea ASF, de supravegherea și controlul exercitat, de rolul pe care instituția ASF îl are pentru stabilitatea pieței financiare non-bancare".