Publicat: 5 Decembrie, 2016 - 16:40
Share

Poziția CNIPMMR ce vizează proiectul de lege CES privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social și desemnarea reprezentanţilor României în cadrul Comitetului Economic şi Social European:

"Guvernul României a adoptat în cadrul şedinţei din 29 noiembrie 2016 proiectul de LEGE privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social și desemnarea reprezentanților României în Comitetul Economic și Social European. 
CNIPMMR a făcut propuneri de modificare şi completare a proiectului de lege, explicând cauzele care au dus la blocarea activităţii Consiliului Economic şi Social (CES) şi modalitatea în care aceasta poate fi reluată, în cadrul consultărilor publice şi al întâlnirii cu ministrul pentru consultare publică şi pentru dialog civic. 
Deşi prin expunere de motive „Guvernul României își propune ca prin prezenta lege să îmbunătățească atât procedurile de desemnare a membrilor în Consiliul Economic și Social cât și modalitatea de funcționare a principalelor structuri ale acestui organism cu rol consultativ”, proiectul de lege conţine numeroase disfuncţionalităţi, acesta nereuşind să rezolve problemele reale care împiedică funcţionarea acestei instituţii. 

PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND NOUL PROIECT DE LEGE
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social şi desemnarea reprezentanţilor României în cadrul Comitetului Economic şi Social European
A.    Principala cauză a nefuncţionării CES-ului este reprezentată de constituirea şi convocarea noului plen al CES, deoarece în forma iniţială a Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, se prevedea în mod defectuos că vechiul plen validează noul plen şi îşi continuă activitatea până la convocarea noului plen, creându-se o situaţie controversată, în care vechii membri trebuiau să valideze noi membri ai CES, care urmau să-i înlocuiască. 
Deşi prin modificări succesive ale Legii nr. 248/2013 au fost eliminate aceste dispoziţii, în mod suprinzător proiectul de lege adoptat de Guvern revine la această stare de fapt, prin art. 14 alin. 1 care dispune: „Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea mandatului Consiliului Economic şi Social aflat în funcție, secretarul general convoacă prima ședință a Plenului pentru validarea membrilor”.
Propunerea CNIPMMR a fost de reglementare a constituirii de drept a noului plen pentru asigurarea continuității activității CES, fără întreruperea activității, cu eliminarea procedurilor de validare de către vechiul plen a noului plen, în condițiile desemnării membrilor de către fiecare parte, potrivit regulilor de procedură stabilite, pentru eliminarea blocajelor generate de o procedură de validare nejustificată.  
B.    O mare problemă creată de proiectul de lege adoptat de Guvern este reprezentată de reglementarea dizolvării de drept a plenului CES, cu sancţionarea celor prezenţi pentru absenţa reprezentanților unor organizaţii. 
Potrivit art.  18 din cadrul proiectului de lege:
 “(1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de membri, cu cel puțin 5 membri de fiecare parte. În cazul în care nu este îndeplinită condiţia de cvorum, se convoacă o nouă ședință.
(2) Distanța între două convocări succesive nu poate fi mai mică de 24 de ore.
(3) Dacă nu este îndeplinită condiția de cvorum de cinci ori consecutiv, plenul se considera dizolvat de drept și se reia procedura de desemnare”.
Prin aceste reglementări se ajunge în situaţia în care o parte poate forţa dizolvarea plenului CES, prin neprezentarea la 5 convocări consecutive, plenul fiind dizolvat de drept, cei prezenţi neputând împiedica această situaţie. Astfel dacă 11 membri dintr-o parte, din totalul de 45 ai plenului, nu sunt prezenţi, sancţiunea în mod paradoxal se aplică membrilor prezenţi, care îşi îndeplinesc obligaţiile, şi nu celor care lipsesc.

C.    Alte propuneri formulate de CNIPMMR care nu au fost valorificate:
-    Reglementarea sancțiunilor în cazul în care inițiatorii nu transmit proiectele către CES (numărul foarte mare de proiecte care nu au trecut prin CES în ultimii 5 ani, impune reglementarea de sancțiuni în cazul în care inițiatorii nu consultă CES);
-    Reglementarea obligației inițiatorilor de a răspunde în scris Consiliului Economic şi Social, cu privire la modul în care au valorificat avizele/pozițiile părților/amendamentele formulate sau, dupa caz, cu prezentarea motivelor pentru care nu le-au valorificat (propunerea CNIPMMR a avut în vedere necesitatea trecerii de la un dialog cantitativ, la un dialog social și civic calitativ);
-    Reglementarea prin Ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice a procedurii complexe de evaluare și desemnare a reprezentanților societății civile;
-    Desemnarea membrilor comisiilor de organizații potrivit normelor interne ale acestora, fără limitări la membrii plenului, pentru atragerea de experți, care să fie remunerați pentru activitatea desfășurată în comisii;

Florin Jianu preşedintele CNIPMMR, a precizat:
“Modelul după care CNIPMMR s-a inspirat în cadrul propunerilor efectuate a fost cel al Comitetului Economic şi Social European, organ consultativ al Uniunii Europene, în cadrul căruia există 3 grupuri, angajatori, lucrători şi societate civilă (activităţi diverse), cu un număr de 350 de membri din 28 de ţări şi care funcţionează neîntrerupt de la înfiinţare, din 1957. Din cele 19 amendamente făcute de CNIPMMR, unul singur a fost luat în considerare.
Una dintre propunerile care nu au fost luate în considerare este ca funcția de preşedinte să fie asigurată prin rotaţie, pentru o perioadă de 2 ani, de o persoană desemnată de fiecare parte reprezentată, în ordinea stabilită de lege (propunerea a avut în vedere practica de la nivelul CESE).
Noul  proiect de lege privind CES-ul nu rezolvă niciuna dintre problemele cu care se confruntă instituţia, deblocarea activităţii CES neprimind nicio soluţie, partenerii sociali şi membrii societăţii civile care doresc să participe activ la lucrările CES, fiind în continuare lipsiţi de acest drept”".