26 iunie 2022

PPU şi Re:START România constituie un grup social-liberal

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) şi Partidul Re:START România au analizat prin departamentele lor de doctrină spectrul politic din România.

Din această analiză a rezultat că, atât doctrina liberală cât şi doctrina social-democrată nu au găsit soluţii pragmatice pentru creşterea calităţii vieţii românilor.

În aceste condiţii, cele două partide au decis să constituie un grup social-liberal.

Ne propunem ca priorităţi:

1. Stoparea abuzurilor statului asupra cetăţenilor

2. Dezvoltarea clasei de mijloc

3. Stimularea iniţiativei şi identificarea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea afacerilor de familie

4. Creşterea gradului de accesare a investiţiilor străine, inclusiv fonduri europene

5. Dezvoltarea simţului civic şi a mândriei de a fi cetăţean român

6. Elaborarea unei analize pentru stabilirea domeniilor competitive ale economiei româneşti şi promovarea accelerată a acestora

7. Promovarea doctrinei umanismului pragmatic care propune un sistem social nou, bazat pe valoarea fiecărui individ, pe principiul „omul potrivit la locul potrivit”

8. Conştientizarea necesităţii de a armoniza conflictele dintre generaţii

9. Promovarea nevoii de tolerenţă şi acceptare între oameni

10. Adoptarea de către cât mai mulţi concetăţeni maturi în gândire a axiomei conform căreia suma valorilor individuale dau valoarea societăţii româneşti.

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)
Graţiela Gavrilescu – Preşedinte BEx

Partidul Re: START România
Paul Vladu – Vicepreşedinte