27 octombrie 2021

Practica în intreprinderi simulate – vector pentru creşterea angajabilităţii studenţilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Asociaţia „Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Intreprinzători din România, a implementat în perioada 2 octombrie 2018 – 22 mai 2021 proiectul „Practica în intreprinderi simulate – vector pentru creşterea angajabilităţii studenţilor (PRACTISIM)”, cod Mysmis 109355.

Proiectul PRACTISIM a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi a avut drept obiectiv creşterea angajabilităţii studenţilor printr-o serie de activităţi de consiliere, orientare profesională şi stagii de practică în întreprinderi simulate care au condus la dezvoltarea de competenţe antreprenoriale şi de aptitudini de muncă necesare inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Grupul ţintă al proiectului PRACTISIM a fost format din 271 studenţi (dintre care 166 femei) înmatriculaţi la Universitatea din Craiova.

Toţi membrii grupului ţintă au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare profesională în urma cărora li s-au recomandat anumite meserii sau programe de formare profesională în funcţie de potenţialul vocaţional individual şi interesele lor.

De asemenea, toţi studenţii au participat la stagii de practică în întreprinderi simulate. Întreprinderea simulată este o metodă inovatoare de practică şi vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea şi aplicarea interdisciplinară a cunoştinţelor, care asigură condiţii pentru aprofundarea practică a competenţelor dobândite de studenţi în pregătirea profesională. Întreprinderea simulată facilitează învăţarea şi dezvoltarea cunoştinţelor economice şi juridice necesare într-o firmă reală, formând aptitudini şi competenţe care pot fi aplicate în toate domeniile economice şi în toate poziţiile din cadrul unei întreprinderi.

În plus, au fost organizate 2 târguri ale întreprinderilor simulate, în cadrul cărora studenţii au exersat într-un mediu real procesul de vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică. În cadrul acestor târguri au fost premiaţi studenţii primelor 3 întreprinderi simulate clasificate în funcţie de performantele obţinute.

E-mail: office@europroject.org.ro