Publicat: 31 Decembrie, 2015 - 20:29
Share

Asociația Europas, în calitate de beneficiar, și partenerul său, Agrafics Communication, anunță încheierea cu succes a proiectului POSDRU 189/2.1./G/156641 'Practica în studenție, primul pas spre angajare!'.

Prin proiect 165 de studenți de la toate cele patru specializări ale Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative (SNSPA) au beneficiat de consiliere vocațională, au fost trimiși în stagii de practică națională de două săptămâni și într-un schimb de bune practici internațional, timp de o săptămână, ce s-a desfășurat la companii, instituții publice și ONG-uri din Spania.

Din cei 165 de studenți, 33 și-au găsit un loc de muncă.

Astfel, toți indicatorii proiectului au fost atinși.

Proiectul a contribuit la atingerea obiectivului general al POSDRU, și anume dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

Comunicat de presă - Asociația Europas