21 mai 2022

Precizări ale Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu despre activitatea furnizorilor de servicii paraclinice

Distribuie pe rețelele tale sociale:

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SIBIU face următoarele precizări cu privire la activitatea furnizorilor de servicii paraclinice:

Pentru facilitarea accesului la investigaţii medicale paraclinice acordate în ambulatoriul de specialitate, necesare monitorizării pacienţilor cu COVID-19 după externare, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, furnizorii de investigaţii paraclinice pot acorda investigaţiile, chiar dacă depăşesc valoarea de contract.

Conform legislaţiei in vigoare, medicul care face recomandarea pentru investigaţiile necesare monitorizării afecţiunilor enumerate mai sus, va întocmi bilet de trimitere distinct, menţionând după caz:

„Monitor 1” – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital,

„Monitor 2” – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice,

„Monitor 3” – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor cu diabet zaharat,

„Monitor 4” – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli cardiovasculare,

„Monitor 5” – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli rare,

„Monitor 6” – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli neurologice,

„Monitor 7” – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli cerebrovasculare.

Medicul va aplica semnătura şi parafa asupra acestei menţiuni.

Pacientul se va adresa furnizorilor de investigaţii paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, astfel încât să fie programat pentru efectuarea investigaţiilor recomandate.

Chiar dacă, în momentul solicitării investigaţiilor, furnizorul aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile contractate, acesta va efectua investigaţiile paraclinice, care vor fi decontate ulterior, ca urmare a încheierii unui act adiţional de suplimentare a valorii de contract.

Efectuarea investigaţiilor paraclinice necesare în vederea monitorizării pacienţilor cu COVID-19 după externare, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, se realizează de către furnizorii de servicii medicale paraclinice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Lista furnizorilor de investigaţii paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu poate fi consultată accesând site-ul cassb.ro, secţiunea ‘Informatii pentru furnizori’, ‘Furnizori de servicii medicale’, ‘Paraclinic’.

CONDUCEREA CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU