Publicat: 17 Ianuarie, 2018 - 21:32
Share

 

Referitor la materialele de presă recent publicate de mass-media privind revendicările unor crescători de ovine, pentru buna informare a opiniei publice Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Biroul de Presă, se vede îndreptățit a face următoarele precizări:

 

Cei patru crescători de ovine, respectiv Dănulețiu Gheorghe, Coc Marius, Petrescu Daniel, Sterp Ioan, au fost de mai multe ori la MADR prezentând conducerii Ministerului o serie de probleme cu care se confruntă sectorul din care provin.

 

De fiecare dată, prezența lor la MADR a fost după alte întâlniri ai reprezentanților crescătorilor de ovine cu conducerea Ministerului. Cu toate că MADR a susținut un dialog constant și permanent cu toți crescătorii de ovine din România, sugerându-le să participe împreună la dialogul instituțional, din nefericire, acest lucru nu a fost posibil.

MADR, interesat fiind de realizarea unui dialog permanent și constructiv cu toți fermierii, și în mod particular cu crescătorii de ovine, a dat curs tuturor solicitărilor, indiferent de numărul participanților și modul de organizare.

 

În data de 15 ianuarie 2018, la MADR, a fost organizată o întâlnire cu reprezentații Federației de crescători de ovine, care reprezintă 72% din totalul crescătorilor de ovine din România și lanțurile de supermarket-uri în vederea găsirii soluțiilor concrete privind valorificarea internă în lanțurile de magazine a cărnii de oaie, brânzeturi, întâlnirea desfășurându-se timp de două ore, într-un interes comun, cu un dialog constructiv, MADR informând opinia publică despre această întâlnire.

 

În cadrul întâlnirii au fost puse în discuție mijloacele de realizare a unui parteneriat între crescătorii de ovine și supermarketuri pentru comercializarea, valorificarea, stabilind concret ce trebuie să facă crescătorul și unde să sacrifice ovinele. În acest fel, s-a reușit să se pună în contact crescătorul de ovine cu lanțurile de comercializare, urmând ca până pe 1 martie 2018 să se încheie și contracte între producători și lanțurile de comercializare, înțelegându-se prin aceasta că toate detaliile privind calitatea produselor, cu locul și condițiile de sacrificare și de pregătire a mărfurilor, să fie stabilite de comun acord.

Federațiile au prezentat soluții în interesul tuturor crescătorilor de ovine. Cele stabilite cu această ocazie urmează a fi puse în practică până la data de 1 martie 2018.

 

În aceeași dată, 15.01.2018, la solicitarea dlui. Răduț Florin, președinte al Asociației ”Țigaie cu cap negru” din Teleorman și a domnului Coman Cătălin de la Asociația Crescătorilor de ovine din Teleorman, în prezența ministrului Petre Daea și a aparatului tehnic din MADR a fost discutată posibilitatea sacrificării în puncte autorizate sanitar-veterinar și a desfacerii în perioada pascală 2018 pe raza municipiului București.

 

În data de 16 ianuarie 2018, ministrul Petre Daea a fost contactat telefonic de crescătorul de ovine Daniel Petrescu, pentru a avea o întâlnire în vederea discutării unor probleme ale sectorului.

 

Această întâlnire a fost programată pentru ziua următoare, respectiv pentru 17 ianuarie 2018, și a avut loc în prezența ministrului Agriculturii precum și a Directorului General Adjunct a Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții, Marian Avram, a domnului Ion Roșu, Director General Adjunct al Direcției Generale Politici Agricole, a Directorului General al Agenției Naționale a Zootehniei, Iacob Lelior și specialiști din cadrul MADR, punând în discuție următoarele:

 

1.Conflictul domnului Dan Petrescu privind modul în care s-a atribuit contractul de concesiune al suprafețelor de pajiști existente în UAT Curtea de Argeș, manifestându-și nemulțumirea că el a pierdut procedura de achiziție publică și nu are pajiști în concesiune.        (a deținut în concesiune aproximativ 600 ha până în 2015)

  1. Ce sumă este repartizată la ANT pentru ovine și când încep plățile efective.
  2. Lipsa abatoarelor pentru sacrificarea ovinelor
  3. Prezentarea unui tabel cu nume și prenume privind înscrierea unor cetățeni în Registrul Unic pe programul de minimis pentru lână
  4. Program Scrapie
  5. Legea nr 86/2014 pentru aprobarea OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Ca răspuns la problemele ridicate de crescătorii de ovine s-au făcut următoarele precizări punctuale:

 

1. S-a dispus de către ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deplasarea la fața locului a domnului director general adjunct din cadrul Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții, Marian Avram, pentru a constata cele reclamate la punctul 1.

2. Li s-a comunicat suma rezervată pentru ANT 24,01 lei/cap de ovine și faptul că acestea vor începe de mâine, 18 ianuarie 2018.

3. a) S-a dispus în continuarea discuțiilor din 15 ianuarie 2018, care au fost într-o abordare mai largă, inventarierea tuturor punctelor de sacrificare și autorizarea acestora în condițiile legii, pe care să le punem la dispoziția crescătorilor de ovine pentru a fi cunoscute ca locuri unde își pot sacrifica animalele.

b) Stabilirea zonală a punctelor de sacrificare ce trebuie construite în parteneriat public privat în 2018 prin fondurile FSDI (Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții), întrebându-l concret pe Gheorghe Dănuleţiu, dacă este dispus să construiască, prin formele de sprijin alocate.

 

4. Ministrul Agriculturii le-a solicitat să lase informațiile cu privire la înscrierea în programul de minimis lână a acelora care nu au ovine, dar facem precizarea clară că niciunul dintre cei înscriși nu a beneficiat și nu pot să beneficieze dacă nu au și nu depun documente justificative conform HG nr.500/2017. Înscrierea pur și simplu în registru nu înseamnă și acordarea de sprijin.

 

5. Cu privire la programul de scrapie, problema ridicată de domnul Coc Marius din Mureș, considerând-o demult o problemă foarte importantă și care trebuie rezolvată de către autoritățile statului și crescătorii de animale, directorul ANZ, Iacob Lelior, a prezentat stadiul realizării programului de genotipare pe care l-a început din anul 2017 și în care până la această data sunt 137 probe recoltate, pe anul 2018, precizându-li-se că acțiunea continuă împreună cu ANSVSA urmând prioritizarea acțiunilor întrucât acest program trebuie susținut cu bani de la bugetul de stat pentru despăgubirea cazurilor concrete depistate cu sensibilitate la scrapie – tema discutată în principal cu Marius Coc, care se află în situația eradicării unui focar de boală în județul Mureș.

 

6.Cu privire la legea nr 86/2014 pentru aprobarea OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 care prevede condițiile de acordare a suprafețelor de pășune pentru crescătorii de animale s-a convenit a se analiza în detaliu posibilitatea amendării legii pentru a crea condiții clare, pentru a se da claritate și rigoare, astfel interpretările să nu mai aibă loc, acestea urmând a fi discutate în comisiile de specialitate din Parlament, la reluarea sesiunii parlamentare.

 

Acestea au foste temele și discuțiile purtate la MADR pentru informare corectă a opiniei publice.

 

Ministerul Agriculturii mai precizează:

 

Niciodată nu s-a refuzat dialogul cu orice persoană care și-a dorit.

Cei trei crescători de ovine, respectiv Dănulețiu Gheorghe, Petrescu Daniel, Sterp Ioan au fost tot timpul primiți și ascultați de conducerea MADR, ocazie cu care s-au întocmit note cu realizarea unui grafic de urmărire a ducerii la îndeplinire a celor stabilite în comun.

 

Așa se face că Ministerul Agriculturii a pus în mișcare structurile abilitate (control, direcția zootehnică, toate celelalte cu răspundere în domeniu, etc.) angrenând și alte instituții în rezolvarea problemelor sesizate. Actele de control care au fost încheiate și unde s-au dovedit nereguli au fost transmise organelor de drept (a se vedea adresa MADR 244850/1/10.08.2017 adresată IPJ Argeș și care face obiectul DP R 617933/24.08.2017)

 

La fiecare întâlnire pe care oficialii MADR au avut-o cu cei în discuție, primul element prins în agendă a fost acela de a spune ce s-a făcut concret față de cele stabilite în întâlnirea anterioară.

 

Noi, MADR, așa înțelegem și practicăm dialogul, în respect pentru toți cei cu care interacționăm, indiferent din ce sector, pe cine reprezintă sau cine sunt și aceasta pentru că așa considerăm noi că suntem în slujba agricultorilor.

 

Nu înțelegem de ce în urma discuțiilor pe care le-am purtat de fiecare dată la MADR cu Dănulețiu Gheorghe, Petrescu Daniel, Sterp Ioan, acestea se încheie cu o prezentare trunchiată în mass-media. Este dreptul lor să se exprime liber, dar și al MADR să detalieze în respect pentru corecta informare a opiniei publice subiectele abordate în cadrul ședințelor.

 

Tag-uri Nume: