28 mai 2022

Precizări de presă referitoare la poziţia României privind procesul de reformă a UE

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Afacerilor Externe precizează că România s-a asociat, alături de alte 12 state membre (Bulgaria, Croaţia, Rep. Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia şi Suedia), unui demers scris – de tipul non paper, care prezintă elemente de poziţionare de principiu – privind rezultatele Conferinţei privind Viitorul Europei (CoFE) şi perspectivele de evoluţie şi acţiune la nivelul UE în urma încheierii Conferinţei, care a avut ca scop principal consultarea amplă a cetăţenilor europeni privind aşteptările concrete ale acestora de la Uniunea Europeană.

Documentul de poziţie exprimă foarte clar angajamentul şi disponibilitatea respectivelor state membre de a se angaja constructiv în procesele de reformă evidenţiate ca necesare din studiul atent al propunerilor rezultate din dezbaterile CoFE, care reflectă în mod direct preocupările şi aşteptările imediate şi concrete ale cetăţenilor europeni.

România, alături de alte state membre, consideră că prioritatea, la acest moment, trebuie să fie acordată aspectelor concrete care preocupă cetăţeanul european, aşa cum au reieşit din dezbaterile CoFE, cu accent pe relansarea economică post-criză, crearea de locuri de muncă, un proces echitabil de tranziţie climatică, sisteme performante de sănătate, acţiunea energică a UE în vecinătate, mai ales în contextul evoluţiilor actuale şi impactului negativ generate de războiul ilegal declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.

Progrese importante pot fi realizate şi în cadrul actual al Tratatelor UE şi, aşa cum a reieşit din dezbaterile CoFE, cetăţenii europeni sunt preocupaţi prioritar de aspectele concrete menţionate mai sus.

Documentul propune o abordare graduală, care prioritizează răspunsul ce poate fi dat de UE în viitorul apropiat necesităţilor presante ale cetăţenilor europeni exprimate în cadrul Conferinţei, plecând de la analizarea atentă a rezultatelor CoFE, în paralel cu analizarea tuturor opţiunilor juridice care să ducă la o acţiune mai eficientă la nivel european, ceea ce nu înlătură perspectiva unei modificări a Tratatelor UE. Astfel, documentul menţionează că nu se exclude nicio opţiune, pentru a veni în întâmpinarea ideilor şi preocupărilor cetăţenilor.

Modificarea Tratatelor UE este un exerciţiu deosebit de complex, laborios şi de lungă durată, care presupune un efort concentrat al instituţiilor europene şi al statelor membre, ceea ce ar putea afecta capacitatea UE de a da un răspuns rapid şi eficient la preocupările prioritare pentru cetăţenii europeni anterior menţionate, transmise de aceştia în cadrul CoFE. Pe cale de consecinţă, România consideră util un proces de reformă care să dea prioritate preocupărilor şi aşteptărilor presante ale cetăţenilor europeni, astfel cum au fost exprimate în cadrul Conferinţei.

Propunerile care nu sunt analizate suficient, implică riscul de a abate energia şi voinţa politică de la identificarea unor soluţii concrete pentru preocupările la care cetăţenii europeni aşteaptă răspunsuri imediate şi de la provocările geopolitice urgente cu care se confruntă Europa în prezent.

Prin urmare, nu este vorba de a exclude reforme de tip instituţional, acolo unde este cazul, ci de a evita grăbirea unor astfel de procese şi declanşarea acestora fără o analiză necesară şi aprofundată.

În mod consecvent, pe întregul proces al Conferinţei privind viitorul Europei, reprezentanţii României s-au implicat activ în facilitarea organizării de dezbateri cât mai ample pe temele prioritare ale Conferinţei. De asemenea, în dezbaterile la nivel european, România a dat prioritate eficientizării politicilor europene care oferă beneficii concrete pentru cetăţeni şi care să conducă la o Uniune mai eficientă, mai rezilientă, care să răspundă provocărilor actuale şi preocupărilor cetăţenilor.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Relaţii cu Mass-media