Publicat: 25 Iulie, 2012 - 19:10
Share

Serviciul Comunicare din cadrul Ministerului Administrației și Internelor este împuternicit să facă următoarele precizări:

Referitor la unele informaţii prezentate în conferința de presă organizată astăzi de deputatul PDL Daniel Buda, din care cităm “avem informații că deja pe linia Ministerului de Interne sunt fișate persoanele plecate în străinătate pentru a fi bifate că au votat, iar apoi buletinele de vot să fie anulate. Îi interesează numai prezența la vot”, pentru a corecta informare a opiniei publice facem următoarele precizări:

a)În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români „plecaţi în străinătate”, precizăm că aceştia nu se regăsesc în copiile de pe listele electorale permanente, în cazul în care au renunţat la cetăţenia română sau, în calitate de cetăţeni români, au solicitat şi au dobândit statutul de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (şi-au schimbat domiciliul din România în străinătate).

b) O altă categorie o reprezintă, însă, cetăţenii români „plecaţi în străinătate” la muncă, studii sau tratament medical. Întrucât aceştia au domiciliul în România, se regăsesc în copiile de listele electorale permanente şi sunt arondaţi la secţia de votare corespunzătoare domiciliului cu care sunt înregistraţi în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

c) Autorităţile române nu deţin o bază de date nominală a cetăţenilor UE care tranzitează frontiera română.

Este absurd să fie acuzat M.A.I. de încercare de fraudare, în condițiile în care instituția noastră, prin toate acțiunile sale, luptă pentru descurajarea celor care au intenția de a face ilegalități (campanii de informare publică– spoturi radio, tv, afișe, mobilizare forțe de ordine etc.)
Încercarea de discreditare a uneia dintre cele mai importante instituții ale statului este deosebit de gravă. Din acest motiv facem apel la toți cei care practică astfel de acuzații să se abțină de la actele prin care încearcă să atragă instituțiile statului în dispute politicianiste. Facem apel la simțul comun al fiecăruia de a nu lua în seamă astfel de acuzații nefondate, bazate pe surse imaginare.

INFORMAȚII LEGISLATIVE:

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 682/2012 pentru stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, selectează şi prelucrează datele (din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor) privind cetăţenii cu drept de vot, tipăreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente actualizate, în 2 exemplare, şi copii de pe acestea, în 3 exemplare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege.

Listele electorale permanente şi copiile de pe acestea sunt întocmite, conform dispoziţiilor legale aplicabile, pe localităţi, şi cuprind pe toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite. La comune, listele electorale permanente se întocmesc pe sate şi, după caz, străzi, iar la oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi şi, după caz, blocuri.

Acestea  cuprind, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele şi prenumele, domiciliul acestora, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale şi numărul secţiei de votare. Modelul copiei de pe lista electorală permanentă a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2012 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, al listelor electorale şi al proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României.

Prin urmare, listele electorale permanente cuprind toţi cetăţenii români cu drept de vot cu domiciliul în România.