6 octombrie 2022

Precizări privind atribuirea contractului pentru paza obiectivelor aflate în subordinea Primăriei Sectorului 1

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora Primăria Sectorului 1 a atribuit firmei Pols Security SRL contractul privind asigurarea pazei şi securităţii obiectivelor aflate în administrarea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, sediul Primăriei, sediul Centrului Militar Sector 1, sediile Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, sediile a 76 de entităţi juridice ale unităţilor de învăţământ, sediile a cinci unităţi sanitare publice din Sectorul 1 şi sediile a nouă pieţe agroalimentare, Serviciul Imagine şi Cultură a fost împuternicit să facă următoarele precizări:

Primăria Sectorului 1 a achiziţionat, în regim de urgenţă, serviciile de pază prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind contractele de achiziţii publice.

Motivarea aplicării acestei proceduri a constituit-o expirarea contractelor de pază încheiate de două structuri aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, în prezent desfinţate, şi ale căror atribuţii au fost preluate de către aparatul de specialitate al primarului: Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice (AUIPUSP) Sector 1.

Aceste contracte au expirat la data de 31.03.2021, pentru pieţe, şi la 28.02.2021, pentru spitale, şcoli, grădiniţe şi licee. Iniţial, acestea au fost prelungite, tot prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, până la data de 30.04.2021.

În plus, în cazul fostei AUIPUSP Sector 1 exista o contestaţie în instanţă privind achiziţia unor servicii de pază, procedură demarată de fosta administraţie, iar Primăria Sectorului 1 trebuia să aştepte decizia definitivă a instanţei de judecată şi motivarea magistraţilor.

În aceste condiţii, pentru că grădiniţele, şcolile, liceele, spitalele şi pieţele din Sectorul 1 nu puteau rămâne fără pază, administraţia locală a demarat procedura de a achiziţiona, în regim de urgenţă, serviciile de pază prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind contractele de achiziţii publice.

În urma elaborării procedurii, s-a încheiat contractul de servicii pentru o perioadă de patru luni, valoarea serviciilor de pază fiind de 5.106.087,14 lei fără TVA, la care se aplică TVA-ul de 19%, în valoare de 970.156,56 lei, valoarea totală fiind de 6.076.243,70 lei inclusiv TVA.

Este vorba de un contract mult mai avantajos pentru Sectorul 1, faţă de cel precedent. De exemplu, în mai 2020, primăria a plătit pentru paza grădiniţelor, şcolilor şi liceelor suma de 2,3 milioane de lei, în timp ce în luna mai 2021 s-a plătit suma de 1,1 milioane de lei. Ataşăm, pentru comparaţie, situaţia plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1, în anii 2020 şi 2021, pentru paza sediului instituţiei, a grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi spitalelor.

Menţionăm că, în paralel cu procedura de atribuire a acestui contract, s-au demarat etapele premergătoare procedurii de licitaţie deschisă privind achiziţia de servicii de pază la sediile Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, la sediul Centrului Militar Sector 1, la sediile Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, la sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, la sediile unităţilor de învăţământ, unităţi sanitare şi piete agroalimentare, Cod CPV 79713000-5 Servicii de pază şi protecţie.

Comunicat de presă – Primăria Sectorului 1 Bucureşti